Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Đạm Phú Mỹ trả cổ tức đợt cuối tỷ lệ 7% bằng tiền mặt

Với 391,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Đạm Phú Mỹ sẽ chi 274 tỷ đồng để trả cổ tức lần này cho cổ đông. Dự kiến thời gian thanh toán là 30/7, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 5/7.

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (Đạm Phú Mỹ - Mã: DPM) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp đưa ra phương án trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 7% tương ứng với 1 cổ phiếu nhận 700 đồng. 

Với 391,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Đạm Phú Mỹ sẽ chi 274 tỷ đồng để trả cổ tức lần này cho cổ đông. Dự kiến thời gian thanh toán là 30/7, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 5/7.

5 tháng đầu năm, sản lượng sản xuất các sản phẩm đều hoàn thành hoặc vượt mức kế hoạch 5 tháng, trong đó sản lượng NPK Phú Mỹ sản xuất vượt 17% kế hoạch và tăng 69% so với cùng kỳ năm 2020.

Về sản lượng tiêu thụ, hầu hết đều vượt kế hoạch 5 tháng, trong đó, mức tiêu thụ sản phẩm NPK Phú Mỹ vượt 5% kế hoạch tháng.

Nhìn chung, so với năm 2020, tình hình tiêu thụ của tất cả các sản phẩm phân bón đều tăng, trong đó NPK Phú Mỹ đạt mức tiêu thụ tăng gần gấp đôi, hơn 99% so với cùng kỳ.

Vào cuối tháng 4/2021, CTCP Lương thực Vật tư Nông nghiệp Nghệ An đã mua vào hơn 4 triệu DPM và chính thức làm cổ đông lớn của Đạm Phú Mỹ với tỷ lệ sở hữu 6,95%. Như vậy, cùng với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sở hữu 59,58%, ước tính cả hai tổ chức này sẽ lần lượt thu về 19 tỷ đồng và 163 tỷ đồng cổ tức đợt này.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: