Sự kiện hot
8 tháng trước

Đầu tư I.P.A (IPA) chuẩn bị phát hành 89 triệu cổ phiếu thưởng

Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 11 hoặc tháng 12/2021, sau khi báo cáo UBCKNN. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của IPA sẽ tăng từ gần 891 tỷ đồng lên 1.782 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã chứng khoán IPA - UPCoM) mới thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành 89 triệu cổ phiếu phổ thông, tỷ lệ 100% (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới).

Nguồn vốn thực hiện lấy từ vốn chủ sở hữu của Công ty theo báo cáo tài chính kiểm toán kỳ gần nhất. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 11 hoặc tháng 12/2021, sau khi báo cáo UBCKNN. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của IPA sẽ tăng từ gần 891 tỷ đồng lên 1.782 tỷ đồng.

Trong quý 2/2021 vừa qua, IPA ghi nhận doanh thu thuần 64,4 tỷ đồng, tăng hơn 92% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do tăng doanh thu hoạt động của nhà máy Nậm Phàng B chính thức vận hành từ quý 4/2020. Trong khi đó chi phí giá vốn chỉ tăng nhẹ 3,4% nên lợi nhuận gộp thu về tăng cao gấp 4,2 lần kết quả quý 2/2020, ghi nhận 39,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý doanh thu tài chính của IPA tăng vọt từ 22,6 tỷ đồng nên 1.337,3 tỷ đồng, chủ yếu do trong kỳ công ty ghi nhận lãi từ hoạt động chuyển nhượng vốn trong công ty con và cổ tức nhận được từ khoản đầu tư dài hạn. Chi phí tài chính tăng cao gấp gần 7 lần lên mức 116,6 tỷ đồng chủ yếu do ghi nhận lãi trái phiếu và các chi phí khác trong kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, IPA đạt doanh thu 120,4 tỷ đồng, tăng 26,7%, nhờ lãi lớn trong quý 2 nên lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm đạt 1.262,8 tỷ đồng, tăng cao gấp 34 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó LNST Công ty mẹ đạt 1.148,8 tỷ đồng, EPS 6 tháng tương đương 14.239 đồng.

Tính tới 30/6/2021 tổng tài sản IPA tăng 1.519 tỷ đồng so với hồi đầu năm lên mức 5.639,5 tỷ đồng, trong đó các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 tháng tại ngân hàng và các tổ chức tài chính tăng vọt từ 2,8 tỷ đồng lên 978,5 tỷ đồng và khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng cao gấp 10 lần lên 900 tỷ đồng.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: