Sự kiện hot
3 năm trước

Đầu tư Sài Gòn VRG trả cổ tức 20% bằng tiền mặt

HĐQT trình phương án chia cổ tức tiền mặt 20%, tương đương với số tiền chỉ gần 159 tỷ đồng. Trong đó, công ty đã tạm ứng cổ tức 10% và phần còn lại 10% sẽ được chia vào quý III sắp tới.

HĐQT Đầu tư Sài Gòn VRG (UPCoM: SIP) vừa thông qua một số nội dung để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Theo đó,HĐQT trình phương án chia cổ tức tiền mặt 20%, tương đương với số tiền chỉ gần 159 tỷ đồng. Trong đó, công ty đã tạm ứng cổ tức 10% và phần còn lại 10% sẽ được chia vào quý III sắp tới.

Doanh nghiệp đưa ra phương án như trên do năm 2020, Sài Gòn VRG ghi nhận 5.080 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 15% so với năm trước; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 1.118 tỷ đồng, tăng 73% và lần đầu cán mốc hơn nghìn tỷ đồng.

Sang năm 2021, Sài Gòn VRG đặt mục tiêu doanh thu giảm hơn 19% về 4.116 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 520 tỷ đồng, giảm 53% so với năm ngoái nhưng vẫn gấp 2,2 lần so với kế hoạch 2020. Chính sách cổ tức tối thiểu 20%.

Bên cạnh đó, trong lần ĐHĐCĐ diễn ra trong thời gian tới, HĐQT sẽ trình nội dung liên quan đến việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu với tổng tỷ lệ 19,5%, tăng vốn lên mức gần 949 tỷ đồng.

Trong đó, công ty dự kiến thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới). Tổng khối lượng phát hành là hơn 11,9 triệu cổ phiếu, được lấy từ nguồn vốn đầu tư và phát triển.

Song song đó công ty cũng phát hành 3,57 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,5% số cổ phần đang lưu hành) để thưởng cho cán bộ nhân viên chủ chốt, nhằm gắn kết lợi ích. Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy chế phát hành cho người lao động.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: