Sự kiện hot
3 tháng trước

Đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước vào những tháng cuối năm

Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 10 tháng năm 2022, giải pháp thực hiện 2 tháng cuối năm của Bộ Công Thương, thị trường hàng hóa trong tháng 10 tương đối ổn định; các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân dần hồi phục, nhu cầu hàng hóa bắt đầu tăng.

Nông sản Việt chú trọng thị trường trong nước

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 10 đạt 486.364,8 tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng 9/2022. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 1,2%, tập trung chủ yếu vào nhóm hàng may mặc, đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình và lương thực, thực phẩm (tăng 1,3-2,1%), riêng nhóm hàng vật phẩm văn hóa, giáo dục giảm 2,6%; Doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống và du lịch đều giảm tương ứng 2,1% và 8,6%; Dịch vụ khác tăng 6,3%. So với cùng kỳ năm trước, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 10 tăng 17,1% (tháng 10 năm 2021 giảm 6,7% do ảnh hưởng của dịch Covid-19).

Ước tổng mức bán lẻ 10 tháng đầu năm đạt 4.643.574,5 tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2021 (10 tháng năm 2021 giảm 5,1% so cùng kỳ). Trong đó, nhóm bán lẻ hàng hóa tăng 15% với sự gia tăng của các nhóm vật phẩm văn hóa, giáo dục, hàng may mặc, phương tiện đi lại, lương thực, thực phẩm (mức tăng từ 9,8-24,7%); nhóm du lịch lữ hành và dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ (với mức tăng từ 51,8-291,6%); dịch vụ khác tăng 36,5%. Nếu loại trừ yếu tố tăng giá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 10 tháng năm 2022 tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Riêng mặt hàng xăng dầu, để bình ổn thị trường, hạn chế tác động khi giá xăng dầu biến động tăng giảm với biên độ lớn, Bộ Công Thương đã có nhiều nỗ lực trong công tác bảo đảm nguồn cung cũng như phối hợp với Bộ Tài chính sử dụng hiệu quả công cụ Quỹ bình ổn giá để hạn chế mức tăng giá xăng dầu trong nước so với mức tăng của giá thế giới.

Mặc dù thị trường hàng hóa trong nước chịu tác động của thị trường thế giới, giá một số hàng hóa (nhất là các mặt hàng nhóm năng lượng…) có xu hướng tăng theo giá hàng hóa thế giới, tuy nhiên thị trường trong nước nhìn chung đã có sự phục hồi đáng kể sau hai năm chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Nguồn cung hàng hóa cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng, giá hàng hóa không có biến động lớn, thị trường tương đối bình ổn. Lưu thông hàng hóa trên thị trường thuận lợi.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: