Sự kiện hot
Tag
3 kết quả

Tin tức về "thị trường hàng hóa"

4 tháng trước

Doanh thu bán lẻ tại Hà Tĩnh ước đạt hơn 5.277 tỷ đồng vào tháng đầu năm 2023

Theo số liệu từ sở Công thương Hà Tĩnh, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 1/2023 trên địa bàn đạt hơn 5.277 tỷ đồng, tăng 3,57% so với tháng 12/2022 và tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2022.

7 tháng trước

Đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước vào những tháng cuối năm

Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 10 tháng năm 2022, giải pháp thực hiện 2 tháng cuối năm của Bộ Công Thương, thị trường hàng hóa trong tháng 10 tương đối ổn định; các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân dần hồi phục, nhu cầu hàng hóa bắt đầu tăng.

7 tháng trước

Đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước vào những tháng cuối năm

Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 10 tháng năm 2022, giải pháp thực hiện 2 tháng cuối năm của Bộ Công Thương, thị trường hàng hóa trong tháng 10 tương đối ổn định; các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân dần hồi phục, nhu cầu hàng hóa bắt đầu tăng.