Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam đi qua địa phận Hà Tĩnh và Quảng Bình

Bộ GTVT đề nghị UBND hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác GPMB dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng và Bùng - Vạn Ninh thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam.

Chi 8.300 tỷ đồng giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc-Nam trong năm 2022

Cụ thể, theo quyết định phê duyệt dự án của Bộ GTVT, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của hai dự án thành phần Vũng Áng - Bùng và Bùng - Vạn Ninh được thành tiểu dự án do UBND tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình tổ chức thực hiện.

Tổng chiều dài đường cao tốc qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh đoạn Vũng Áng - Bùng là 12,9km (đi qua 1 thị xã và 1 huyện); địa phận tỉnh Quảng Bình đoạn Vũng Áng - Bùng và Bùng - Vạn Ninh đi qua là 91,28km (đi qua 3 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố).

Để tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình đã giao các huyện, thị xã, thành phố làm chủ đầu tư dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đang triển khai đồng thời các công việc.

Việc chậm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng như triển khai các công tác khác (xây dựng hạ tầng các khu tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật) có nguy cơ không bảo đảm tiến độ bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 20/11/2022 và bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong quý II/2023 như yêu cầu tại Nghị quyết số 18 của Chính phủ.

Theo đó, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan đẩy nhanh công tác kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tổ chức xây dựng khu tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: