Sự kiện hot
4 tháng trước

DBT lến kế hoạch doanh thu 680 tỷ đồng trong năm 2022

Đối với kế hoạch cổ tức, năm 2022, Công ty dự kiến cổ tức là 7%, thấp hơn mức cổ tức năm 2021 lên tới 10%. Như vậy, dự kiến cổ tức sẽ giảm trong năm 2022.

CTCP Dược phẩm Bến Tre (mã chứng khoán DBT - sàn HOSE) thông qua tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 với nhiều nội dung đáng chú ý.

Theo đó, trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch với doanh thu là 680 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 20,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 20% so với thực hiện trong năm 2021.

Đối với kế hoạch cổ tức, năm 2022, Công ty dự kiến cổ tức là 7%, thấp hơn mức cổ tức năm 2021 lên tới 10%. Như vậy, dự kiến cổ tức sẽ giảm trong năm 2022.

Về tình hình kinh doanh của Công ty, trong quý IV/2021, doanh thu thuần của DBT đạt gần 175 tỷ đồng, giảm 37,1% so với cùng kỳ năm trước. Do giá vốn giảm 49%, nên lợi nhuận gộp đạt 62,2 tỷ đồng, tăng 5,5%. Kết quả, Công ty lãi sau thuế 14,4 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế năm 2021, Dược Bến Tre ghi nhận doanh thu thuần đạt 611,2 tỷ đồng, giảm 27% so với năm 2020 và lãi sau thuế 17,3 tỷ đồng, tăng 21%.

Năm 2021, Dược phẩm Bến Tre đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 918,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 19,4 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả đạt được, Công ty đã hoàn thành 67% chỉ tiêu doanh thu và 89% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Trong năm 2021, Dược phẩm Bến Tre đã thoái toàn bộ 51% vốn tại CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang doanh ngiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh donah hóa dược, dược phẩm, dược liệu.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: