Sự kiện hot
6 tháng trước

DGW: Ghi nhận lợi nhuận năm 2020 tăng 56%

Lũy kế năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 12.535 tỷ đồng, tăng 48%. Lợi nhuận sau thuế 253 tỷ đồng, tăng 56% so với năm ngoái và là mức lợi nhuận kỷ lục.

DGW: Ghi nhận lợi nhuận năm 2020 tăng 56% - Ảnh 1

Digiworld (HoSE: DGW) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2020 với doanh thu thuần cao kỷ lục 4.017 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 85 tỷ đồng.

Doanh thu từ ngành hàng điện thoại di động tăng 68% đạt 2.228 tỷ đồng, nhờ việc tăng thị phần của Xiaomi và doanh thu từ việc phân phối các dòng iPhone 12 của Apple.

Ngành hàng máy tính đóng góp 1.199 tỷ doanh thu, tăng 66% nhờ tăng trưởng các sản phẩm của Apple và Huawei.

Ngành hàng tiêu dùng ghi nhận tăng trưởng 11% với doanh thu 81 tỷ, nhờ vào đóng góp của các hợp đồng đã ký trước đó. Ngành hàng thiết bị văn phòng có sự phục hồi đáng kể khi tăng 36% lên 509 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 12.535 tỷ đồng, tăng 48%. Lợi nhuận sau thuế 253 tỷ đồng, tăng 56% so với năm ngoái. 

Tính đến ngày 31/12, tổng tài sản ghi nhận 3.066 tỷ đồng, tăng hơn 660 tỷ so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có sự thay đổi khi giảm mạnh hàng tồn kho từ 1.454 tỷ xuống 827 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng tăng mạnh từ 541 tỷ lên 1.090 tỷ đồng, lượng tiền và tương đương tiền cũng tăng mạnh từ 131 tỷ lên 878 tỷ đồng.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: