Sự kiện hot
Tag
10 kết quả

Tin tức về "Digiworld"

9 tháng trước

Digiworld sắp phát hành 500.000 cổ phiếu ESOP

Lượng cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời điểm thực hiện quý IV.

9 tháng trước

Digiworld sắp phát hành 500.000 cổ phiếu ESOP

Lượng cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời điểm thực hiện quý IV.

9 tháng trước

Digiworld điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 500 tỷ đồng

Doanh nghiệp sẽ nâng kế hoạch về doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 19.225 tỷ đồng và 500 tỷ, tương ứng với tỷ lệ tăng 26% và 67% so với kế hoạch ban đầu.

9 tháng trước

Digiworld điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 500 tỷ đồng

Doanh nghiệp sẽ nâng kế hoạch về doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 19.225 tỷ đồng và 500 tỷ, tương ứng với tỷ lệ tăng 26% và 67% so với kế hoạch ban đầu.

khoảng 1 năm trước

DGW: Ghi nhận lợi nhuận năm 2020 tăng 56%

Lũy kế năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 12.535 tỷ đồng, tăng 48%. Lợi nhuận sau thuế 253 tỷ đồng, tăng 56% so với năm ngoái và là mức lợi nhuận kỷ lục.

khoảng 1 năm trước

DGW: Ghi nhận lợi nhuận năm 2020 tăng 56%

Lũy kế năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 12.535 tỷ đồng, tăng 48%. Lợi nhuận sau thuế 253 tỷ đồng, tăng 56% so với năm ngoái và là mức lợi nhuận kỷ lục.

11 tháng trước

VCSC: Khả năng điều chỉnh tăng dự báo dành cho DGW

CTCP Thế Giới Số (DGW) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2021, bao gồm doanh thu thuần đạt 4,2 nghìn tỷ đồng (tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 116 tỷ đồng (tăng trưởng 140%).

11 tháng trước

VCSC: Khả năng điều chỉnh tăng dự báo dành cho DGW

CTCP Thế Giới Số (DGW) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2021, bao gồm doanh thu thuần đạt 4,2 nghìn tỷ đồng (tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 116 tỷ đồng (tăng trưởng 140%).

2 tuần trước

Digiworld dự kiến phát hành hơn 70 triệu cổ phiếu chia cổ tức

Digiworld sẽ phát hành gần 72,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 80% từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Thời điểm thực hiện trong tháng 6 và 7, sau khi được UBCK chấp thuận

2 tuần trước

Digiworld dự kiến phát hành hơn 70 triệu cổ phiếu chia cổ tức

Digiworld sẽ phát hành gần 72,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 80% từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Thời điểm thực hiện trong tháng 6 và 7, sau khi được UBCK chấp thuận