Sự kiện hot
2 tháng trước

DIC Corp huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu từ HDBank rót vào KĐT du lịch Long Tân

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi được trả định kỳ 6 tháng. Lãi suất cố định 11%/năm cho năm đầu tiên, các năm sau bằng tổng lãi suất tiền gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân của HDBank cộng 4,25%/năm, nhưng không thấp hơn 10%/năm.

Thông tin từ DIC Corp (HoSE: DIG), doanh nghiệp vừa phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi và có tài sản đảm bảo, HDBank là nhà đầu tư mua trái phiếu. 

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi được trả định kỳ 6 tháng. Lãi suất cố định 11%/năm cho năm đầu tiên, các năm sau bằng tổng lãi suất tiền gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân của HDBank cộng 4,25%/năm, nhưng không thấp hơn 10%/năm.

Tài sản đảm bảo là toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai đến từ việc đầu tư, phát triển, khai thác, tiêu thụ sản phẩm tại dự án khu đô thị du lịch Long Tân; cổ phiếu DIG và toàn bộ lợi tức, cổ tức phát sinh từ lượng cổ phiếu thế chấp tại HDBank.

Đây là kết quả phát hành trái phiếu đợt 1. Doanh nghiệp có kế hoạch huy động khoảng 3.500 tỷ đồng trái phiếu, trong đó 1.000 tỷ để bổ sung vốn lưu động và 2.500 tỷ đồng để bổ sung vốn thực hiện dự án khu đô thị du lịch Long tân diện tích khoảng 331,9 ha, thuộc xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Trong quý 2/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 615,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 53,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 3,3% và tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 24,5% lên 35%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 38,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 59,6 tỷ đồng lên 215,4 tỷ đồng; chi phí lãi vay tăng 105,3%, tương ứng tăng thêm 9,73 tỷ đồng lên 19 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 50,08 tỷ đồng lên 15,5 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 54,4%, tương ứng tăng thêm 32,4 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 69,9 tỷ đồng về âm 61,3 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.116,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 96,3 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 24,2% và 74% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của DIG tăng 4% so với đầu năm lên 12.296 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 4.596,7 tỷ đồng, chiếm 37,4% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 3.111,3 tỷ đồng, chiếm 25,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.568,1 tỷ đồng, chiếm 20,9% tổng tài sản. Như vậy, chỉ hai khoản mục khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn đã chiếm 46,2% tổng tài sản.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: