Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Dịch vụ Hoàng Huy chuẩn bị phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chia thưởng

Doanh nghiệp dự kiến sẽ phát hành hơn 46,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và chia cổ phiếu thưởng.

CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (mã chứng khoán HHS - sàn HOSE) mới thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và chia cổ phiếu thưởng.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 32,96 triệu cổ phiếu phổ thông trả cổ tức năm 2020 theo tỷ lệ 12%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 12 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty thể hiện trên báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phát hành tối đa hơn 13,73 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành là hơn 137,37 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ thặng dư vốn cổ phần thể hiện trên báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán.

Trong quý 2/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần  tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái lên 150 tỷ đồng. Doanh thu tăng trưởng do công ty đã thực hiện chương trình hỗ trợ giá bán cho khách hàng có thể mua xe với giá ưu đãi trong mùa dịch COVID-19.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán tăng thấp hơn mức tăng của doanh thu thuần nên biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 5% lên 12%. Doanh thu tài chính giảm 83% chủ yếu do giảm lãi từ tiền gửi, tiền cho vay.

Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết giảm 60% do chưa tới kỳ bàn giao dự án và sản phẩm bất động sản. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của HHS giảm 55% về 53 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của HHS ghi nhận 288 tỷ đồng, giảm 5%, lợi nhuận sau thuế giảm 41% xuống 109 tỷ đồng. Lãi ròng đạt 107 tỷ đồng. Như vậy nửa đầu năm, HHS đã thực hiện được 58% kế hoạch doanh thu và 55% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2021.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: