Sự kiện hot
9 tháng trước

Lợi nhuận quí 1 của HHS sụt giảm 19%

Phần lợi nhuận trong kết quả kinh doanh từ công ty liên doanh, liên kết lại tăng hơn 280% lên mức 45,1 tỷ đồng giúp lợi nhuận sau thuế của HHS chỉ giảm 19%.

Lợi nhuận quí 1 của HHS sụt giảm 19% - Ảnh 1

CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (Mã: HHS) công bố báo cáo tài chính quí 1/2021.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 137 tỷ đồng và 55,6 tỷ đồng, giảm lần lượt 20% và 19% so với cùng kỳ.

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh ô tô tải và đầu kéo tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước nhưng doanh thu bất động sản chỉ hơn 4 tỷ và việc hụt nguồn thu từ doanh thu khác đã khiến doanh thu thuần của HHS giảm 20%.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính của HHS giảm hơn 80% so với cùng kỳ còn 4,6 tỷ đồng trong quý I. Tuy nhiên, phần lợi nhuận trong kết quả kinh doanh từ công ty liên doanh, liên kết lại tăng hơn 280% lên mức 45,1 tỷ đồng giúp lợi nhuận sau thuế của HHS chỉ giảm 19%.

Tính đến thời điểm cuối kỳ, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 4.000 tỷ đồng, cao hơn 54 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn là 463 tỷ đồng, chiếm 11,5% tổng tài sản.

Nợ phải trả cuối kỳ của công ty là 203 tỷ đồng, chiếm 5% tổng nguồn vốn. Công ty không sử dụng đòn bẩy tài chính. Vốn chủ sở hữu được ghi nhận tại ngày 31/3 là 3.797 tỷ đồng, trong đó khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 813 tỷ đồng.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: