Sự kiện hot
4 năm trước

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại địa bàn xây sân bay Long Thành, đất phi nông nghiệp tăng lên 44%

Theo điều chỉnh, diện tích đất nông nghiệp của huyện Long Thành – nơi chuẩn bị xây dựng sân bay Long Thành sẽ giảm tỷ lệ từ gần 81% xuống còn 56% tổng diện tích; đất phi nông nghiệp tăng từ tăng từ 19% - 44%; đất đô thị giữ nguyên tỷ trọng.

UBND tỉnh Đồng Nai mới đây ban hành Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Tại huyện Long Thành - nơi sắp xây dựng sân bay Long Thành, tỷ trọng đất phi nông nghiệp tăng từ 19% - 44%; trong khi đất nông nghiệp giảm tỷ trọng, còn đất đô thị giữ nguyên. (Ảnh minh họa)

Theo đó, các loại đất sẽ thay đổi diện tích so với hiện trạng sử dụng của năm 2015. Cụ thể, diện tích đất nông nghiệp sẽ giảm từ gần 34.800 ha xuống còn 24.300 ha (giảm tỷ lệ từ gần 81% xuống còn 56% tổng diện tích); đất phi nông nghiệp tăng từ 8.300 ha lên mức gần 18.800 ha (tăng từ 19% - 44%); đất đô thị giữ nguyên diện tích là 928 ha.

Trong số các loại đất thuộc nhóm phi nông nghiệp, phần đất có diện tích lớn nhất sau khi điều chỉnh là đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã với hơn 8.010 ha (chiếm tỷ trọng gần 43%), tiếp sau là đất ở tại nông thôn với 3.506 ha (tương ứng 19%), đất khu công nghiệp có diện tích 2.547 ha (14%), riêng đất thương mại, dịch vụ chiếm diện tích và tỷ trọng nhỏ nhất với 154 ha và chưa đầy 1%.

Xét theo diện tích chuyển mục đích sử dụng đất, đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp có gần 10.500 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp có khoảng 2.200 ha và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở có 190 ha.

Một phần nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. (Nguồn: UBND tỉnh Đồng Nai)

UBND huyện Long Thành có trách nhiệm công bố, công khai kịp thời và đúng quy định; thực hiện việc thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt; kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất.

N.Lê
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: