Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Digiworld sắp phát hành 500.000 cổ phiếu ESOP

Lượng cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời điểm thực hiện quý IV.

Digiworld (HoSE: DGW) thông báo Nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát hành 500.000 cổ phiếu ESOP, chiếm 0,57% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Giá phát hành 40.000 đồng/cp.

Lượng cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời điểm thực hiện quý IV.

Cuối tháng 5, công ty cũng phát hành 1,2 triệu cổ phiếu ưu đãi cho 73 người lao động với chính sách tương tự. Khác biệt duy nhất là lúc này giá phát hành 10.000 đồng. Sau đó, công ty phát hành tiếp 44,2 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn vốn chủ sở hữu. Vốn điều lệ tăng từ 443 tỷ đồng lên 885 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh trong nửa đầu năm, doanh thu thuần của DGW đạt hơn 9,224 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ. Lãi ròng nửa đầu năm 2021 của DGW đạt hơn 223 tỷ đồng, gấp 2.4 lần cùng kỳ. Ngoài ra, với gần 224 tỷ đồng lãi sau thuế, Công ty đã thực hiện được gần 75% mục tiêu lợi nhuận 300 tỷ đồng được đề ra cho cả năm 2021.

Năm nay Digiworld lên kế hoạch doanh thu 15.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và 12% so với năm trước. Lý giải về kế hoạch kinh doanh khiêm tốn, ông Đoàn Hồng Việt – Tổng giám đốc Hội đồng quản trị Digiworld cho biết, thông lệ hàng năm chỉ đặt mục tiêu tăng 20-25% nhưng sẽ duy trì đều đặn trong 10 năm, thậm chí 20 năm tới và thực tế các năm qua đều vượt xa kế hoạch.

Thời gian tới, ban lãnh đạo công ty nhận định ngành hàng gia dụng có thể là động lực tăng trưởng chính nhờ rào cản về thuế nhập khẩu được giải quyết. Tuy nhiên, ông Việt khẳng định đây chưa phải ngành hàng cuối cùng Digiworld tham gia. Những năm tới công ty sẽ tìm kiếm thêm các ngành hàng mới dựa trên năng lực cốt lõi, phát triển không kể chiều dọc hay chiều ngang.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: