Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Doanh thu bất động sản tăng mạnh, CEO Group báo lãi 26 tỷ đồng trong Quý I/2022

Năm 2022, CEO Group đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 300 tỷ đồng, sau quý 1, doanh nghiệp mới thực hiện được gần 10% mục tiêu doanh thu và 8% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group, CEO) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 1/2022 với doanh thu thuần đạt gần 293 tỷ đồng, cao gấp đôi so với cùng kỳ. Chủ yếu là do doanh thu kinh doanh bất động sản tăng mạnh từ 71 tỷ đồng lên gần 219 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong kỳ giảm 20% về hơn 7 tỷ đồng. Chi phí tài chính và chi phí doanh nghiệp đều được tiết giảm. Bên cạnh đó, CEO Group có lãi hơn 45 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh, trong khi cùng kỳ lỗ 41 tỷ đồng.

Sau cùng, lãi sau thuế quý 1 của CEO đạt gần 26 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 38 tỷ đồng. Riêng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ hơn 35 tỷ đồng.

Năm 2022, CEO Group đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 300 tỷ đồng, sau quý 1, doanh nghiệp mới thực hiện được gần 10% mục tiêu doanh thu và 8% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tổng tài sản tại ngày 31/3 xấp xỉ so đầu năm với giá trị hơn 7.077 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm từ gần 607 tỷ đồng về hơn 592 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (hơn 523 tỷ đồng). Giá trị bất động sản đầu tư cũng giảm từ gần 735 tỷ đồng về 730 tỷ đồng.

CEO có hơn 2.115 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại các dự án như: Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City (hơn 2.040 tỷ đồng), Khu du lịch Green Hotel & Resort (gần 53 tỷ đồng),...

Nợ phải trả gần 3.519 tỷ đồng, không biến động nhiều so với đầu kỳ. Trong đó, tổng dư nợ đi vay chiếm gần 50%, ghi nhận 1.570 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh trong kỳ của CEO Group âm gần 60 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái cũng âm hơn 130 tỷ đồng.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: