Sự kiện hot
4 tháng trước

Doanh thu quý III của Cao su Đà Nẵng (DRC) tăng 146%

Cao su Đà Nẵng (DRC) vừa công bố báo cáo kinh doanh quý III doanh thu thuần đạt 1.352 tỷ đồng, tăng 146% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cao su Đà Nẵng (DRC) lại thay đổi nhân sự cấp cao

Theo đó, trong quý III, doanh thu thuần của Cao su Đà Nẵng đạt 1.352 tỷ đồng, tăng 146% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn doanh nghiệp cũng tăng 41,4%, dẫn đến lợi nhuận gộp doanh nghiệp đạt 228,7 tỷ đồng, tăng 70,7%. Biên lợi nhuận gộp DRC cũng tăng từ 14,4% lên 16%.

Kỳ này, doanh thu tài chính của DRC tăng 39%, lên hơn 11 tỷ đồng; song chi phí tài chính tăng tới 203%, lên hơn 26,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng lần lượt 25,1% và 51,4%, lên 96,6 tỷ đồng và 20,6 tỷ đồng.

Kết quả, DRC ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 77,1 tỷ đồng, tăng 128,8% so với quý III/2021.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần Cao su Đà Nẵng đạt 3.784 tỷ đồng, tăng 85% và lợi nhuận sau thuế đạt 226,6 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của DRC tăng 12,6% so với hồi đầu năm, đạt 3.522,5 tỷ đồng. Trong đó, tiền và tương đương tiền giảm 62%, xuống 34 tỷ đồng; song các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 36%, lên 435 tỷ đồng; hàng tồn kho cũng tăng 24%, lên 1.770 tỷ đồng.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: