Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Doanh thu tài chính tăng mạnh, Nam Long báo lãi quý 3 gấp 10 lần

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ đạt 372 tỷ đồng, (cùng kỳ hơn 16 tỷ đồng). Đây cũng là động lực giúp lãi ròng Nam Long tăng trưởng cao trong quý III với hơn 297 tỷ đồng (cùng kỳ lãi ròng hơn 29 tỷ đồng).

Tập đoàn Nam Long (MCK: NLG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2021 ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 151 tỷ đồng, giảm 76% cùng kỳ do dịch bệnh ảnh hưởng quá trình nghiệm thu và bàn giao dự án Akari City (dự kiến góp 1.349 tỷ đồng doanh thu).

Trong đó, doanh thu chuyển nhượng dự án giảm từ 403 tỷ đồng về 102 tỷ đồng và không có doanh thu bán đất, căn hộ, nhà phố và biệt thự (cùng kỳ mảng này đóng góp gần 367 tỷ đồng).

Chi phí tài chính và chi phí quản lý của Nam Long đều tăng hơn 60% so với cùng kỳ, lần lượt ghi nhận 18,6 tỷ đồng và 128 tỷ đồng. 

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ đạt 372 tỷ đồng, (cùng kỳ hơn 16 tỷ đồng). Đây cũng là động lực giúp lãi ròng Nam Long tăng trưởng cao trong quý III với hơn 297 tỷ đồng (cùng kỳ lãi ròng hơn 29 tỷ đồng).

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 787,5 tỷ đồng, giảm 39% cùng kỳ. LNST cổ đông công ty mẹ đạt 709 tỷ đồng, tăng 241% cùng kỳ. Theo đó, công ty thực hiện 16% kế hoạch doanh thu và 62% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của Nam Long vượt 24.000 tỷ đồng, tăng 77% so với thời điểm đầu năm. Tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng của Nam Long tăng từ 35 tỷ đồng lên hơn 1.358 tỷ đồng.

Hàng tồn kho ở mức 17.655 tỷ đồng, gấp gần 3 lần đầu kỳ và chiếm 73% tổng tài sản. Trong đó, tồn kho là bất động sản dở dang phát sinh thêm ở 2 dự án mà Nam Long triển khai gồm Izumi (Đồng Nai), Southgate (Long An).

Khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 82% so với đầu năm, đạt 3.820 tỷ đồng. Đây là khoản khách hàng đặt cọc mua sản phẩm, sẽ được chuyển thành doanh thu khi dự án đi vào bàn giao. Nợ vay tài chính cuối kỳ đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 63% so với đầu năm. Nợ vay/vốn chủ sở hữu là 0,3 lần.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: