Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Dolico chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 83%

Với cơ cấu cổ đông cô đặc, Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai (Dofico) nắm giữ hơn 84,3% vốn, tương đương gần 8,7 triệu cổ phiếu NSS, theo đó sẽ nhận được 71,8 tỷ đồng từ đợt thanh toán cổ tức này.

CTCP Nông súc sản Đồng Nai (Dolico, UPCoM:NSS) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiền quyền chi trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp đưa ra phương án trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 82,96%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 8.296 đồng.

Với cơ cấu cổ đông cô đặc, Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai (Dofico) nắm giữ hơn 84,3% vốn, tương đương gần 8,7 triệu cổ phiếu NSS, theo đó sẽ nhận được 71,8 tỷ đồng từ đợt thanh toán cổ tức này.

Trong năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận Doanh thu tăng 78,5% lên 347 tỷ đồng; lãi sau thuế thuế gấp 6 lần cùng kỳ, đạt gần 137 tỷ đồng trong đó lợi nhuận từ heo thịt chiếm tới 95%. 

Với kết quả đạt được, công ty trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 122,96%, gấp hơn 7 lần so với cùng kỳ và vượt 144% kế hoạch đề ra. Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 tỷ lệ 40% vào năm 2020, số còn lại sẽ được trả trong đợt này.

Trong năm 2021, Dolico đặt mục tiêu kinh doanh thận trọng với doanh thu giảm 22% về mức 270 tỷ đồng, trong đó sản lượng heo thịt kỳ vọng đạt 4.200 tấn cả năm; lợi nhuận sau thuế hơn 43,3 tỷ đồng, giảm 68% thực hiện năm trước. 

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: