Sự kiện hot
11 tháng trước

Domesco chốt danh sách trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 25%

Với hơn 34,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến chi gần 87 tỷ đồng để trả cổ tức. Thời gian thực hiện dự kiến là 10/12.

HĐQT Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (HoSE: DMC) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020.

Cụ thể, doanh nghiệp đưa ra phương án trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tương ứng với mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận về 2.500 đồng. Thời gian chốt danh sách vào ngày 26/10.

Với hơn 34,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến chi gần 87 tỷ đồng để trả cổ tức. Thời gian thực hiện dự kiến là 10/12. 

Trong quý 2/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần giảm 6% so với cùng kỳ năm trước, còn hơn 363 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn tăng nhẹ, ghi nhận hơn 259 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp của Công ty giảm 21%, còn gần 104 tỷ đồng. Biên lãi gộp rơi từ 34% xuống mức 28.6%.

Từ nguyên nhân trên, dù chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều giảm nhưng lợi nhuận ròng của DMC vẫn giảm 35% so với cùng kỳ, còn hơn 42 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh bán niên, DMC đạt gần 654 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 66 tỷ đồng lợi nhuận ròng, lần lượt giảm 4% và 39% so với cùng kỳ.

Năm 2021, DMC đặt mục tiêu 1,540 tỷ đồng doanh thu thuần và 215 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 6% và 20% so với thực hiện năm 2020. Như vậy, Công ty đã thực hiện 42% chỉ tiêu doanh thu thuần và 31% mục tiêu lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm.

Đáng chú ý, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của DMC chuyển từ âm gần 78 tỷ đồng sang dương hơn 65 tỷ đồng trong kỳ này chủ yếu do Công ty giảm chi cho hàng tồn kho.

Sau đợt thanh toán sắp tới, Domesco sẽ hoàn thành nghĩa vụ trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông. Năm ngoái, doanh nghiệp ghi nhận gần 1.452 tỷ doanh thu và 180 tỷ lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 1% và 23% so với thực hiện năm 2019. 

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: