Sự kiện hot
2 năm trước

Bột giặt NET chia cổ tức 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 60%

Với gần 22,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 134 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông. Dự kiến thời gian thanh toán từ ngày 20/10/2021.

CTCP Bột giặt NET (mã chứng khoán NET) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp đưa ra phương án chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 60%, tướng ứng với mỗi một cổ phiếu sẽ nhận về 6.000 đồng. Thời gian chốt danh sách vào ngày 1/10.

Với gần 22,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 134 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông. Dự kiến thời gian thanh toán từ ngày 20/10/2021. 

CTCP Hàng tiêu dùng Mansan chính là cổ đông lớn của NET với tỷ lệ sở hữu 52,25% vốn điều lệ (thông qua Công ty TNHH Masan HPC). Như vậy, Masan sẽ nhận về hơn 70 tỷ đồng tiền cổ tức. 

Ngoài ra, Tập đoàn hoá chất Việt Nam (Vinachem) nắm giữ 36% vốn điều lệ sẽ nhận về hơn 48 tỷ đồng cổ tức trong lần này.

Về tình hình kinh doanh tại NET, trong quý 2/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 358 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp cũng giảm tương ứng đạt hơn 82 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm gần 41% và chi phí bán hàng tăng gần 13% nên kết quả NET còn lãi sau thuế gần 35 tỷ đồng, giảm 16,5% so với quý 2/2020.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, NET đạt 740 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ so với cùng kỳ, LNST đạt 67,5 tỷ đồng, giảm gần 9% so với nửa đầu năm 2020.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 669 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu kỳ. Trong đó, tài sản cố định và hàng tồn kho chiếm phần lớn. Nợ vay tài chính ngắn hạn gần 14 tỷ đồng. Công ty không có nợ vay dài hạn.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: