Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

DPR đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 2,15 lần trong năm 2021

Để làm được điều này, DPR dự kiến tổ chức chăm sóc và khai thác hơn 5.800 ha vườn cây kinh doanh, năng suất vườn cây ước đạt 1,97 tấn/ha; thu mua sản lượng cao su tiêu điều trên địa bàn 2.500 tấn; tái canh khoảng 462 ha đảm bảo tỷ lệ sống 100%.

CTCP Cao su Đồng Phú (DPR) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Theo tài liệu, công ty cao su này đặt mục tiêu tổng doanh thu hơn 1.075 tỷ đồng, tăng 30% so với thực hiện năm trước.

Trong khi đó, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế tăng gấp 2,15 lần cùng kỳ, lên mức 420 tỷ đồng. Với kế hoạch này, doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức ở mức tối thiểu là 30%.

Để làm được điều này, DPR dự kiến tổ chức chăm sóc và khai thác hơn 5.800 ha vườn cây kinh doanh, năng suất vườn cây ước đạt 1,97 tấn/ha; thu mua sản lượng cao su tiêu điều trên địa bàn 2.500 tấn; tái canh khoảng 462 ha đảm bảo tỷ lệ sống 100%.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng đưa ra kế hoạch đầu tư hơn 114 tỷ đồng, trong đó 112 tỷ đồng dành cho hạng mục xây dựng cơ bản, số tiền còn lại chi cho các hoạt động đầu tư tài chính dài hạn.

DPR cũng lên kế hoạch xây dựng nhà máy chế biến gỗ thuộc chi nhánh Chế biến Gỗ Đồng Phú, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2021 và đi vào hoạt động từ đầu năm 2022.

Tờ trình cũng nêu kế hoạch sáp nhập CTCP Cao su Đồng Phú - Đăk Nông (DPD), trong đó đề cập đến việc chuyển đổi DPD trở thành nông trường cao su Đắk Nông hoặc chuyển đổi theo hình thức khác. 

Cụ thể, DPR muốn nâng tỷ lệ sở hữu tại DPD từ 88,4% lên 100% vốn, thông qua hình thức phát hành thêm 443.000 cổ phiếu DPR để hoán đổi toàn bộ số lượng cổ phiếu cho các cổ đông DPD (ngoại trừ cổ đông DPR), tương ứng 11,6% vốn điều lệ DPD.

Việc hoán đổi cổ phiếu được thực hiện theo tỷ lệ hoán đổi 3,14:1, tương ứng cứ 314 cổ phiếu DPD sẽ đổi được 100 cổ phiếu DPR. Cổ phiếu DPD sau đó sẽ bị hủy đăng ký giao dịch sàn UPCoM.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: