Sự kiện hot
5 tháng trước

Dự án 167 Thụy Khuê: Chủ đầu tư đã “thực hiện đúng quy định của pháp luật”

Liên quan đến một số thông tin về tổ hợp công trình văn phòng làm việc, kinh doanh thương mại và căn hộ cao cấp tại 167 Thụy Khuê, mới đây Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế Đầu tư Sản xuất (CIRI) - chủ đầu tư dự án đã khẳng định, công ty đã thực hiện đúng các quy định pháp luật về việc triển khai thực hiện dự án này.


Theo CIRI, với vai trò là nhà đầu tư, xuyên suốt trong quá trình triển khai thực hiện (lập dự án từ khâu thu hồi giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đến khâu thiết kế, cấp chứng nhận đầu tư, cấp phép xây dựng…), Công ty CIRI đã tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về đất đai, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Xây dựng...

Ngoài ra, tại thời điểm triển khai năm 2004, không có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định về việc phải tổ chức đấu giá lựa chọn nhà đầu tư liên doanh, liên kết để chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án.

Theo đó, căn cứ để CIRI thực hiện đều trong khuôn khổ của các văn bản pháp lý như: Công văn số 1691/UB-CN ngày 16/5/2004, UBND TP Hà Nội đã đồng ý để Công ty Giầy Thụy Khuê chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 167 Thụy Khuê để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch của Thành phố; và liên doanh với Công ty CIRI để thực hiện dự án; Công văn số 2207/UBND-CN ngày 26/5/2006, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận để Công ty Giầy Thụy Khuê rút khỏi liên doanh và chuyển giao Công ty CIRI tiếp tục làm chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện dự án; Căn cứ Quyết định số 5174/QĐ-UBND ngày 5/10/2009, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước của Công ty Giầy Thụy Khuê theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó quyết định đưa cơ sở nhà đất tại 167 Thụy Khuê vào danh mục cơ sở nhà, đất bán tài sản trên đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Liên quan đến nội dung tại Thông báo Kết luận Thanh tra số 1183/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ ngày ngày 23/7/2021 có nêu:“Việc triển khai thực hiện công tác di dời và chuyển mục đích sử dụng đất”, một số doanh nghiệp khi lựa chọn Nhà đầu tư không tổ chức đấu giá lựa chọn nhà đầu tư (tự thoả thuận theo hình thức hỗ trợ) như: Dự án số 1 Phùng Chí Kiên, Dự án 365A Minh Khai, Dự án 167 Thụy Khuê, Dự án 69 Vũ Trọng Phụng, Dự án 47 Nguyễn Tuân, Dự án 108 Nguyễn Trãi, Dự án 44 Yên Phụ, Dự án 430 Cầu Am… Công ty CIRI cho rằng, “tên dự án “167 Thụy Khuê” chỉ được nhắc đến 01 lần trong nội dung nêu trên, nhưng không có bất kỳ kết luận nào nói rằng Dự án 167 Thụy Khuê có vi phạm các quy định về đấu giá và triển khai thực hiện dự án. Và thực tế, CIRI đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành”.

Trên cơ sở đó, Công ty CIRI khẳng định: Dự án 167 Thụy Khuê được Công ty triển khai, tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.

Thực tế, trong quá trình triển khai dự án, các cơ quan chức năng của UBND Thành phố Hà Nội thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện và đã có những kết luận liên quan minh chứng cho lời khẳng định của chủ đầu tư.

Minh Minh

Theo KTĐU

Từ khóa: