Sự kiện hot
5 tháng trước

Dược phẩm OPC chốt danh sách trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền mặt

Với hơn 26,57 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 26,57 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này cho cổ đông. Thời gian thanh toán vào ngày 28/12.

CTCP Dược phẩm OPC (mã chứng khoán OPC - sàn HOSE) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 1/2021.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.000 đồng. Thời gian chốt danh sách vào ngày 21/12.

Với hơn 26,57 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 26,57 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này cho cổ đông. Thời gian thanh toán vào ngày 28/12.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 3/2021 doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 299 tỷ đồng, tăng 40% so với quý 3/2020. Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp Công ty tăng từ mức 79 tỷ (quý 3 năm ngoái) lên 117 tỷ đồng.

Dù các chi phí tăng mạnh, song OPC vẫn thu về lợi nhuận ròng 35 tỷ, tăng đến 59% so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, OPC ghi nhận 774 tỷ doanh thu, tăng 15% và 89,5 tỷ lợi nhuận sau thuế, tăng mạnh so với mức 77 tỷ cùng kỳ.

Năm 2021, OPC đặt kế hoạch doanh thu 866 tỷ và LNTT 143 tỷ đồng, sau 3 quý Công ty đã lần lượt thực hiện được 89% chỉ tiêu doanh thu và hơn 78% chỉ tiêu lợi nhuận.

Về OPC, năm 2021 có sự biến động lớn về cơ cấu cổ đông. Cụ thể, quỹ đầu tư cơ hội PVI đã mua vào 6,6 triệu cổ phiếu OPC và trở thành cổ đông lớn từ ngày 21/6/2021, tương đương chiếm 24,83% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của OPC.

Quỹ PVI gom lượng lớn cổ phiếu OPC trong bối cảnh loạt lãnh đạo và người nhà của công ty đang bán ra. Song song, Chứng khoán SSI cũng bán ra hơn 3,2 triệu cổ phiếu OPC, giảm sở hữu từ 12,48% xuống chỉ còn 0,42% vốn điều lệ. Như vậy, Chứng khoán SSI đã chấm dứt tư cách cổ đông lớn tại OPC.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: