Sự kiện hot
10 tháng trước

ENEOS Việt Nam hoàn tất giao dịch 65,7 triệu cổ phiếu PLX

Giao dịch được thực hiện trong ngày 22-23/3 thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam mà không qua hệ thống của sở giao dịch.

Công ty TNHH ENEOS Việt Nam vừa thông báo đã hoàn tất nhận chuyển nhượng 65,7 triệu cổ phiếu PLX từ ENEOS Coporation. Sau giao dịch trên, ENEOS Coporation không còn trực tiếp sở hữu cổ phần của Tập đoàn Xăng dầu Petrolimex. Qua một đầu mối duy nhất là ENEOS Việt Nam, đối tác chiến lược từ Nhật Bản nắm giữ 169,2 triệu cổ phiếu PLX, tương đương 13,08% vốn điều lệ.

Giao dịch được thực hiện trong ngày 22-23/3 thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam mà không qua hệ thống của sở giao dịch.

Tính đến ngày 24/3, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Petrolimex xấp xỉ 18%. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại tập đoàn là 20%. Dư địa cổ phiếu còn lại mà nhà đầu tư nước ngoài có thể mua không còn nhiều (khoảng 26 triệu cổ phiếu). Trong khi đó, Petrolimex vẫn còn đang sở hữu gần 23,3 triệu cổ phiếu quỹ có thể bán ra trong tương lai.

Trong quý IV/2021, PLX ghi nhận doanh thu đạt 49.371,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 701,44 tỷ đồng, lần lượt tăng 57,9% và giảm 30,3% so với cùng kỳ. Trong đó, đặc biệt biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 11,9% về chỉ còn 6,2%.

Trong kỳ, do biên lợi nhuận gộp giảm mạnh dẫn tới lợi nhuận gộp giảm 17,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 667,1 tỷ đồng về 3.049,4 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 58,1%, tương ứng tăng thêm 95,5 tỷ đồng lên 259,8 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 5,1%, tương ứng giảm 141,9 tỷ đồng về 2.630,4 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 642,3%, tương ứng tăng thêm 196,42 tỷ đồng lên 227 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý IV/2021, mặc dù công ty đã ghi nhận lợi nhuận khác đột biến, cũng như tiết giảm chi phí bán hàng và quản lý nhưng lợi nhuận vẫn giảm 30,3% chủ yếu do lợi nhuận gộp giảm mạnh và chi phí tài chính tăng cao.

Lũy kế trong năm 2021, PLX ghi nhận doanh thu đạt 169.113,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.111,54 tỷ đồng, lần lượt tăng 36,5% và 148,4% so với cùng kỳ.

Điểm đáng lưu ý, năm 2021, công ty ghi nhận giá vốn hàng bán là 156.406,95 tỷ đồng. Trong đó, dự phòng giảm giá tồn kho là 194,76 tỷ đồng so với cùng kỳ hoàn nhập lên tới 45,7 tỷ đồng; giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ là 469,4 tỷ đồng so với cùng kỳ là 212,3 tỷ đồng.

Trong năm 2021, doanh nghiệp dự kiến doanh thu là 135.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 3.360 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 9,1% và 140,2% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, kết thúc năm tài chính với lợi nhuận trước thuế là 3.781,37 tỷ đồng, công ty đã hoàn thành 112,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của PLX tăng 5,2% so với đầu năm lên 64.297,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 18.024,9 tỷ đồng, chiếm 28% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 14.757,6 tỷ đồng, chiếm 23% tổng tài sản; tồn kho đạt 13.160,7 tỷ đồng, chiếm 20,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 7.089,5 tỷ đồng, chiếm 11% tổng tài sản.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: