Sự kiện hot
3 năm trước

Xăng Dầu Việt Nam (PLX): Lợi nhuận quý 3 quay về mức bình thường sau khoản lỗ ròng trong 6 tháng đầu năm 2020

Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (PLX) công bố kết quả kinh doanh (KQKD) quý III/2020 với doanh thu đạt 27,5 nghìn tỷ đồng (-43,5%) và lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) đạt 854 tỷ đồng (-11,0% ).

Nguồn: Báo cáo VCSC

Nguồn: Báo cáo VCSC

Lợi nhuận ròng quý III cho thấy sự cải thiện đáng kể so với khoản lỗ ròng trị giá 816 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2020, theo Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho rằng nhờ diễn biến giá dầu tương đối ổn định trong quý III so với biến động mạnh và xu hướng giảm trong 6 tháng đầu năm 2020 và khả năng phục hồi của sản lượng bán xăng dầu trong nước.

Nguồn: Báo cáo VCSC

Nguồn: Báo cáo VCSC

Trong 9 tháng năm 2020, doanh thu của PLX giảm 34% YoY trong khi LNST sau lợi ích CĐTS ở mức 37 tỷ đồng, so với LNST sau lợi ích CĐTS đạt 3,3 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng năm 2019.

VCSC đưa ra lưu ý rằng PLX đã điều chỉnh khoản lỗ ròng 6 tháng đầu năm 2020 từ 1,2 nghìn tỷ đồng trong báo cáo trước kiểm toán còn 816 tỷ đồng trong báo cáo sau kiểm toán, chủ yếu do công ty ghi nhận trì hoãn khoản thuế tài sản trị giá 400 tỷ đồng cho khoản lỗ 6 tháng đầu năm 2020 trong báo cáo tài chính sau kiểm toán so với không ghi nhận con số này trong báo cáo trước kiểm toán, khi PLX kỳ vọng có thể ghi nhận lợi nhuận trong 6 tháng cuối năm 2020 khi dịch COVID-19 được kiểm soát hiệu quả hơn.

Doanh thu 9 tháng năm 2020 hoàn thành 68,7% dự báo cả năm của VCSC trong khi khoản lợi nhuận thấp trong 9 tháng năm 2020 phù hợp với dự báo của VCSC, khi VCSC kỳ vọng đà phục hồi sẽ tiếp diễn trong quý 4/2020. VCSC cũng cho rằng không có thay đổi đáng kể nào cho dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2020 ở mức 1,3 nghìn tỷ đồng của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Nhà đầu tư chỉ nên xem những phân tích của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên. KTDU và tác giả không chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh (nếu có) liên quan đến nội dung được đăng tải. 

Tạ Thành

Theo KTDU

Từ khóa: