Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Garmex Sài Gòn trả cổ tức bằng cổ phiếu 10%

Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã qua kiểm toán của Công ty. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021.

Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (mã chứng khoán sàn HOSE – GMC) vừa triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phát hành gần 3 triệu cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ được hưởng 1 quyền, cổ đông sở hữu 10 quyền sẽ nhận thêm 1 cổ phần mới.

Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã qua kiểm toán của Công ty. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021.

Trong quí 1/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 305,87 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2,2 tỷ đồng, giảm lần lượt 18,2% và 91,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 16,8% về còn 12,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 60,3% so với cùng kỳ xuống còn 37,87 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 51.4% về còn 2,9 tỷ đồng; chi phí lãi vay giảm 17,8% còn 1,6 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: