Sự kiện hot
3 năm trước

Gelex dự kiến phát hành 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng

Hai gói trái phiếu được dự kiến phát hành có tổng giá trị 1.500 tỷ đồng. Đáng chú ý, tài sản đảm bảo của số trái phiếu này đều là cổ phần tại các công ty con

Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Gelex, mã chứng khoán GEX - sàn HOSE) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án phát hành hai gói trái phiếu riêng lẻ năm 2021 với quy mô lên tới 1.500 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo của công ty bao gồm một số lượng cổ phiếu của Tổng Công ty Viglacera (mã chứng khoán VGC), một số lượng cổ phần của CTCP Dây cáp điện Việt Nam (mã chứng khoán CAV), một số lượng cổ phần CTCP Chế tạo điện cơ Hà Nội (mã chứng khoán HEM).

Gói phát hành trái phiếu riêng lẻ thứ nhất với quy mô 1.000 tỷ đồng để tăng quy mô vốn hoạt động cho công ty, kỳ han 3 năm, trái phiếu không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản và không kèm chứng quyền. Công ty cho biết thêm, lãi suất trái phiếu áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn là cố định và tối đa là 9%/năm, thời gian dự kiến phát hành trong tháng 12/2021.

Đối với gói trái phiếu thứ hai với quy mô 500 tỷ đồng, công ty huy động để tăng quy mô vốn hoạt động, kỳ hạn 3 năm, trái phiếu phát hành với lãi suất áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn tối đa 9%/năm và dự kiến triển khai trong tháng 12/2021. Tài sản đảm bảo của gói thứ hai gồm một số cổ phần của VGC, CAV, HEM, CTCP Thiết bị điện (mã chứng khoán THI), CTCP Thiết bị điện Gelex.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 3/2021, GEX ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 6.043 tỷ đồng, tăng 28% cùng kỳ năm trước. Mảng tài chính ghi nhận doanh thu đi ngang 261 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng 13% lên mức 364 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí, Gelex báo lãi sau thuế quý 3 đạt 344 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 69% so với cùng kỳ; trong đó LNST thuộc cổ đông công ty mẹ ghi nhận 239 tỷ đồng, tăng 71%.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 19.157 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu doanh thu 9 tháng, doanh thu hàng hóa BĐS - vật liệu xây dựng cùng mảng cho thuê BĐS, hạ tầng KCN xuất hiện nhờ hợp nhất Viglacera, lần lượt đạt 1.588 tỷ đồng và 627 tỷ đồng

Các khoản chi phí cũng đồng loạt tăng mạnh, chi phí tài chính tăng 27% lên mức 1.074 tỷ đồng. Ngoài ra chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng gấp đối so với cùng kỳ 2020. 

Kết quả, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đạt 1.415 tỷ đồng, tăng tới 79% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng ghi nhận 1.162 tỷ đồng trong đó LNST cổ đông công ty mẹ đạt 836 tỷ đồng, tăng 55% cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản của Tập đoàn Gelex đạt  54.274 tỷ đồng, tăng hơn 27.122 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 3.334 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần số đầu năm, ngoài ra còn có 4.860 tỷ đồng đầu tư trái phiếu. 

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: