Sự kiện hot
3 năm trước

Gia Lâm (Hà Nội): Chưa thực hiện huy động vốn tại Dự án khu nhà ở dịch vụ xã Cổ Bi

Mặc dù đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, song chủ đầu tư Dự án khu nhà ở dịch vụ tại xã Cổ Bi (Gia Lâm, Hà Nội) khẳng định chưa thực hiện việc huy động vốn, thông tin dự án tổ chức kinh doanh bán hàng là không chính xác.

gia lam ha noi chua thuc hien huy dong von tai du an khu nha o dich vu xa co bi
Kết luận của UBND Thành phố Hà Nội về Dự án khu nhà ở dịch vụ tại xã Cổ Bi.

Gần đây, trên một số sàn giao dịch bất động sản xuất hiện các thông tin chào bán Dự án khu nhà ở dịch vụ tại Cổ Bi (Gia Lâm, Hà Nội). Do phân khúc đất nền, nhà phố, liền kề, shophouse khu vực vùng ven Hà Nội khan hiếm, sốt nóng, nhiều nhà đầu cơ đã nhanh chóng tìm hiểu dự án thông qua các nhân viên môi giới bất động sản.

Trước tình trạng này, ngày 3/4/2020, đại diện chủ đầu tư, đơn vị thực hiện dự án - Công ty Cổ phần Tập đoàn VIDEC (VIDEC Group) đã có văn bản chính thức thông tin về dự án.

Theo đó, về pháp nhân dự án, VIDEC Group cho biết: Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 – Petrolimex (PCC1) là chủ đầu tư dự án tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm có diện tích 32.494m2. Khu đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, được UBND Thành phố Hà Nội cho phép thực hiện dự án đầu tư “Xây dựng khu nhà ở dịch vụ xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm” theo Quyết định số 4998/QĐ-UBND ngày 28/9/2009.

VIDEC Group là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản, có năng lực tài chính và nhiều kinh nghiệm trong hoạt động đầu tư dự án nhà ở thương mại, thi công xây dựng công trình. Có mong muốn hợp tác để đầu tư thực hiện dự án.

Căn cứ luật pháp hiện hành, việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh doanh giữa PCCC1 và VIDEC Group là hoàn toàn hợp pháp.

Theo đó: PCC1 là chủ đầu tư dự án, có trách nhiệm ký các hồ sơ, giấy tờ… để thực hiện các thủ tục đầu tư dự án theo đề nghị của VIDEC Group, tuân thủ đúng quy định về quản lý đầu tư và các quy định của pháp luật.

VIDEC Group là nhà đầu tư thực hiện dự án, được PCC1 trao toàn quyền tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết để đầu tư xây dựng và khai thác kinh doanh dự án, khu đất. VIDEC Group chịu trách nhiệm về kết quả, hoạt động kinh doanh dự án, khu đất.

PCC1 ủy quyền cho VIDEC Group thực hiện các thủ tục, công việc với cơ quan có thẩm quyền, hoặc các bên khác để triển khai thực hiện công việc. Hiện tại, hai bên vẫn tuân thủ đúng theo quy định pháp luật về hợp tác đầu tư và kinh doanh.

Về pháp lý dự án: Dự án khu nhà ở dịch vụ tại xã Cổ Bi, Gia Lâm ban đầu là khu đất được UBND Thành phố Hà Nội quyết định cho Công ty xây lắp I – Bộ Vật tư, để sử dụng xây trụ sở làm việc theo Quyết định số 754/QĐ-XD-UB ngày 24/02/1986. Sau đó, Công ty xây lắp I có xin chuyển đổi mục đích sử dụng.

Năm 2005, UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Xây lắp I – Petrolimex xây dựng phát triển Dự án xây dựng khu ở và dịch vụ công cộng tại xã Cổ Bi theo Công văn số 5254/UB-XDĐT ngày 30/11/2005, giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn thực hiện theo nội dung nêu tại Công văn số 2671/UB-NNĐC ngày 29/8/2003 và Sở Tài nguyên & Môi trường, Nhà đất kiểm tra nguồn gốc, quản lý sử dụng khu đất, đề xuất cơ chế thực hiện dự án theo Luật Đất đai 2003.

Năm 2006, dự án đã được UBND Thành phố Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận về quy hoạch tổng thể mặt bằng số 591/QHKT-P2 (ngày 26/4/2006).

Tháng 01/2007, dự án đã được UBND Thành phố Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận về phương án thiết kế sơ bộ các công trình số 01/QHKT-P2 (ngày 03/01/2007).

Tháng 05/2007, dự án được Sở Xây dựng thẩm định, chấp nhận thiết kế cơ sở phù hợp với chủ trương đầu tư đã được chấp thuận, đủ điều kiện để triển khai các bước tiếp theo, số 773/SXD-TĐ (ngày 7/5/2007).

Tháng 06/2007, dự án được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường, số 2478/QĐ-UBND ngày 18/6/2007.

Tháng 02/2009, dự án được UBND Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000274 chứng nhận ngày 09/02/2009. Với tên dự án đầu tư: “Xây dựng khu nhà ở dịch vụ xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm” (tên thương mại là Green Oasiss). Mục tiêu: Xây dựng khu nhà ở để bán, phục vụ lợi ích công cộng theo quy định tại Quyết định số 153/2006/QĐ-UBND ngày 31/8/2006 của UBND Thành phố. Xây dựng các công trình theo quy hoạch xây dựng được Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận tại Văn bản số 591/QHKT-P2 ngày 26/4/2006, số 01/QHKT-P2 ngày 03/01/2007. Diện tích đất sử dụng dự kiến khoảng 32.481,6m2.

Năm 2009, UBND Thành phố Hà Nội quyết định cho phép Công ty Cổ phần Xây lắp I – Petrolimex chuyển mục đích sử dụng 32.494m2 đất tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm để thực hiện dự án đầu tư “Xây dựng khu nhà ở dịch vụ xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm” theo Quyết định số 4998/QĐ-UBND (ngày 28/9/2009).

Năm 2010, dự án đã có Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy do Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an Thành phố Hà Nội cấp cho các công trình, hạng mục trong dự án theo phê duyệt của Thành phố.

Đến ngày 24/02/2010, Công văn xác nhận hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án khu nhà ở dịch vụ tại xã Cổ Bi của UBND huyện Gia Lâm số 123/UBND-GPMB.

Ngày 6/12/2019, Thanh tra Thành phố đã có Văn bản số 5904/KL-TTTP-P6 Kết luận Thanh tra toàn diện dự án và Văn bản số 61/TB-UBND ngày 17/01/2020 chỉ đạo các đơn vị, cơ quan, ban ngành liên quan cùng chủ đầu tư tiếp tục thực hiện các vấn đề liên quan, để Dự án khu nhà ở dịch vụ tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm sớm đưa vào triển khai thực hiện.

Ngày 12/3/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 1091/KH&ĐT-NNS về việc đề nghị các cơ quan, ban ngành liên quan cho ý kiến thẩm định về điều chỉnh dự án xây dựng khu nhà ở dịch vụ tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, đảm bảo tuân thủ chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 4205/UBND-KD&ĐT ngày 26/9/2019.

Về nghĩa vụ nộp thuế: Căn cứ chỉ đạo tại Văn bản số 219/TB-UBND ngày 28/02/2019 của UBND Thành phố, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 – Petrolimex thực hiện nộp tiền theo Quyết định số 6213/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND Thành phố Hà Nội và Quyết định số 3858/QĐ-CCT (ngày 25/5/2019) của Chi cục Thuế huyện Gia Lâm.

Về việc chuyển đổi nhà ở xã hội: Ngày 4/8/2014, UBND Thành phố Hà Nội có Văn bản số 5713/UBND-XDGT đồng ý về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội tại dự án.

Tuy nhiên, tại Thông báo Kết luận số 219/TB-UBND ngày 28/02/2019, tập thể lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội đã kết luận: “2. Các văn bản chỉ đạo trước đây về việc chuyển nhà ở dịch vụ xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm do Liên danh: Công ty Cổ phần Xây lắp 1 – Petrolimex và Công ty Cổ phần Sông Hồng sang làm nhà ở xã hội là không đúng trình tự, thủ tục và các quy định của pháp luật nên không có cơ sở tiếp tục thực hiện”.

Quyết định số 1162/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ngày 13/03/2019 thu hồi Quyết định 710/QĐ-UBND ngày 11/02/2009 về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án thí điểm khu nhà ở xã hội tập trung tại xã Cổ Bi, đồng thời giao các Sở, ngành, UBND huyện Gia Lâm, đơn vị liên quan dừng thực hiện Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 11/02/2019.

Ngày 08/04/2019, Liên danh: Công ty Cổ phần Xây lắp 1 – Petrolimex và Công ty Cổ phần Sông Hồng có Văn bản số 169/XL1-BĐT nội dung đề nghị tiếp tục triển khai dự án nhà ở thương mại theo Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000274 ngày 09/02/2009 và Quyết định số 4998/QĐ-UBND ngày 28/09/2009 của UBND Thành phố.

Ngày 14/05/2019, tại Văn bản số 3977/SXD-PTĐT Sở xây dựng Hà Nội cùng các Sở đề nghị UBND Thành phố “Cho phép nhà đầu tư tiếp tục triển khai Dự án nhà ở thương mại đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000274 (ngày 09/02/2009) và Quyết định số 4998/QĐ-UBND (ngày 28/09/2009) cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Đến nay, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây lắp I – Petrolimex là đơn vị quản lý sử dụng toàn bộ diện tích đất thực hiện dự án 32.494m2. Dự án phù hợp với quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm do UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 20/01/2009; Quy hoạch phân khu đô thị N11, tỷ lệ 1/5000 được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5989/QĐ-UBND ngày 04/11/2015.

Khảo sát của phóng viên tại dự án cho thấy, khu đất triển khai Dự án khu nhà ở dịch vụ tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm trước đây là trạm trộn bê-tông nên hiện trạng còn các cọc bê-tông và giếng nước sinh hoạt cũ. Dự án đang thực hiện xây dựng đoạn đường tạm theo quy hoạch và dọn dẹp mặt bằng, khơi thông hệ thống mương thoát nước theo Công văn số 3283/UBND-QLĐT ngày 18/12/2019 và Văn bản số 3414/UBND-QLĐT ngày 31/12/2019 của UBND huyện Gia Lâm.

Ngoài các hạng mục trên, dự án chưa thực hiện thi công xây dựng công trình. Đại diện chủ đầu tư cho biết, tại thời điểm 2010 – 2014 chủ đầu tư thực hiện giải phóng mặt bằng, xây tường ngăn cách bảo vệ ranh giới đất, san gạt mặt bằng, cải tạo đường vào khu đất thực hiện dự án.

gia lam ha noi chua thuc hien huy dong von tai du an khu nha o dich vu xa co bi
Hiện dự án đang thi công ống thoát nước để tránh ngập cục bộ theo văn bản của huyện Gia Lâm cho phép (Ảnh chụp ngày 3/4/2020).

Ngày 15/01/2010, nhà đầu tư được bàn giao mốc giới đất trên thực địa và hoàn thành giải phóng mặt bằng theo Văn bản số 123/UBND-GPMB ngày 24/02/2010 của UBND huyện Gia Lâm.

“Theo quy định, khi dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, thì được phép huy động vốn. Tuy nhiên tại Dự án khu nhà ở dịch vụ tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, chủ đầu tư chưa thực hiện việc huy động vốn. Thông tin dự án tổ chức kinh doanh bán hàng là không chính xác”, văn bản của VIDEC Group nêu rõ.

Cũng tại văn bản này, VIDEC Group lý giải: Các văn bản liên quan đến công tác kinh doanh chỉ phục vụ hoạt động nội bộ của doanh nghiệp để các bộ phận có cơ sở chuẩn bị, lên kế hoạch hoàn thiện phương án triển khai, tính toán hiệu quả của dự án theo từng giai đoạn.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, chủ đầu tư đã liên hệ với các đơn vị và cá nhân yêu cầu gỡ thông tin để tránh gây hiểu nhầm đối với dự án.

Phượng Nhi
Theo Báo Xây dựng

Từ khóa: