Sự kiện hot
3 tuần trước

Gilimex chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%

Với khoảng 36 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi để trả cổ tức là 36 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 17/6 và thời gian thanh toán dự kiến là 30/6.

Gilimex chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% - Ảnh 1

HĐQT Gilimex (HoSE: GIL) vừa thông qua Nghị quyết chi trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp đưa ra phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Với khoảng 36 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi để trả cổ tức là 36 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 17/6 và thời gian thanh toán dự kiến là 30/6.

Bên cạnh đó, công ty cũng phát hành 7,2 triệu đơn vị để trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới). Thời gian phát hành dự kiến được công bố sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Về kế hoạch năm 2021, công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.000 tỷ đồng và lãi sau thuế ở mức 180 tỷ đồng, lần lượt giảm 13% và 42% so với thực hiện năm trước. Tỷ lệ cổ tức dự kiến từ 15% đến 30%.

Quý I, công ty ghi nhận doanh thu tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 864,2 tỷ đồng; lãi sau thuế tăng 67% lên mức 71 tỷ đồng. Như vậy, Gilimex đã hoàn thành 28,8% mục tiêu doanh thu và 39,4% mục tiêu lợi nhuận sau thuế sau 3 tháng đầu năm.

Gilimex sản xuất đa dạng các mặt hàng dệt may, xuất khẩu ổn định cho 2 đối tác chính là Amazon và Ikea. Năm 2020, Gilimex ghi nhận doanh thu đạt 3.456,7 tỷ đồng, tăng 36,2% so với năm trước và vượt 73% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế ở mức 308 tỷ đồng, tăng 92% so với thực hiện trong năm 2019 và gấp 3 lần mục tiêu đề ra. Với kết quả kinh doanh này, công ty chia cổ tức tỷ lệ 30%, trong đó 10% bằng tiền và 20% bằng cổ phiếu.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: