Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Gilimex thoái toàn bộ vốn tại CTCP Dệt May Gia Định

Gillimex dự kiến sẽ thoái 25,91% vốn điều lệ tại CTCP Dệt May Gia Định và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện việc chuyển nhượng

CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, mã GIL - sàn HoSE) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án thoái vốn tại công ty liên kết.

Cụ thể, Gillimex dự kiến sẽ thoái 25,91% vốn điều lệ tại CTCP Dệt May Gia Định và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện việc chuyển nhượng. Tính tới 31/3/2022, GIL đang sở hữu 25,91% vốn điều lệ tại CTCP Dệt May Gia Định và ghi nhận đầu tư vào Công ty liên kết, đơn vị có địa chỉ tại số 10-12-14-16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. HCM.

Tính tới 31/12/2022, CTCP Dệt May Gia Định có 3 cổ đông lớn gồm Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. HCM sở hữu 49% vốn điều lệ; GIL sở hữu 25,91% vốn điều lệ; CTCP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim sở hữu 14,24% vốn điều lệ và còn lại 10,85% thuộc về nhóm cổ đông khác.

Về tình hình kinh doanh tại Gilimex, Trong quý I, doanh thu thuần của doanh nghiệp tăng 64%, lên 1.416,9 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán cũng tăng 68% nên lợi nhuận gộp doanh nghiệp đạt 245,15 tỷ đồng, tăng 46%.

Kỳ này, doanh thu tài chính của GIL tăng 159%, lên 37,15 tỷ đồng chủ yếu nhờ lãi bán cổ phiếu. Bên cạnh đó, các chi phí cũng đồng loạt tăng: chi phí tài chính tăng 187%, chi phí bán hàng tăng 86% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 11%.

Kết quả, GIL đem về 107,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 51% so với thực hiện quý I/2021.

Tại thời điểm 31/03/2022, tổng tài sản doanh nghiệp ghi nhận hơn 4.030 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 24%, lên hơn 594 tỷ đồng (trong đó, GIL vẫn đang sở hữu hơn 2,3 triệu cổ phiếu GMC với giá trị hơn 61 tỷ đồng và một số cổ phiếu khác). Hàng tồn kho cũng tăng nhẹ lên 752 tỷ đồng.

Mặt khác, nợ phải trả tăng 7%, lên 2.235,8 tỷ đồng; riêng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn còn lần lượt 694 tỷ đồng và 76 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: