Sự kiện hot
5 tháng trước

Gỗ Đức Thành chia cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 20%

Với 17,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến sẽ chi 35,4 tỷ đồng cho lần chia cổ tức này. Thời điểm thanh toán trong tháng 9.

CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (HoSE: GDT) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp đưa ra phương án trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương ứng với 1 cổ phiếu sẽ nhận về 2.000 đồng. Ngày đăng ký danh sách cuối cùng vào ngày 17/9.

Với 17,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến sẽ chi 35,4 tỷ đồng cho lần chia cổ tức này. Thời điểm thanh toán trong tháng 9.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng triển khai phương án phát hành 1,77 triệu cổ phiếu để thưởng từ vốn chủ sở hữu (quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối). Thời gian dự kiến trong quý IV và sau khi được UBCKNN chấp thuận. Vốn điều lệ sau phát hành tăng lên 195 tỷ đồng.

Trong năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 403 tỷ đồng, tăng 16,6%; lãi sau thuế 80 tỷ đồng, tăng 8%. Với kết quả này, doanh nghiệp chốt chia cổ tức tiền mặt năm 2020 tỷ lệ 40%, tổng thanh toán 69 tỷ đồng; đã tạm ứng 20% vào tháng 6/2020. Ngoài ra, doanh nghiệp thưởng thêm cổ phiếu tỷ lệ 10% từ quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần đạt 215 tỷ đồng, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế 37,2 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp cho biết hoạt động xuất khẩu khởi sắc, tính đến đầu tháng 7, đơn vị đã nhận được đơn hàng xuất khẩu với tổng giá trị hơn 14,5 triệu USD, hoàn thành 86% kế hoạch nhận đơn hàng cả năm 2021.

Gỗ Đức Thành là doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm gỗ nhà bếp, gia dụng và đồ chơi trẻ em. Hoạt động kinh doanh của đơn vị tương đối ổn định các năm vừa qua và liên tục chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ cao từ 40-60% mỗi năm.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: