Sự kiện hot
11 tháng trước

Hạ tầng Idico trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền mặt

Doanh nghiệp đưa ra phương án chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%  tương đương 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Doanh nghiệp sẽ thanh toán khoảng 25 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này, ngày chi trả là 30/7.

Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Idico (HoSE: HTI) chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chia cổ tức đợt 2 năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp đưa ra phương án chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%  tương đương 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Doanh nghiệp sẽ thanh toán khoảng 25 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này, ngày chi trả là 30/7.

Trong quí 1/2021, IDICO ghi nhận doanh thu đạt 1.046,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 80,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 0,8% và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 18,6% về còn 16,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 9,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 19,4 tỷ đồng về 176,6 tỷ đồng; lỗ hoạt động tài chính là 12,7 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ tới 29,2 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 29,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 7,3 tỷ đồng về 17,3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 12%, tương ứng giảm 5,4 tỷ đồng về 39,6 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, mặc dù doanh thu giảm trong kỳ nhưng nhờ vào việc tiết giảm các loại chi phí giúp lợi nhuận vẫn tăng 9,3% trong quý đầu năm.

Được biết, trong năm 2021, IDICO dự kiến tổng doanh thu là 5.660,9 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 989,6 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 3% và 34% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp với lợi nhận trước thuế đạt 106,8 tỷ đồng đã hoàn thành 10,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong quý đầu năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính đã dương 244,2 tỷ đồng so với cùng kỳ là dương 19,3 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư là âm 618,3 tỷ đồng so với cùng kỳ là âm 105,7 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 2% so với đầu năm lên 14.909,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 6.064,1 tỷ đồng, chiếm 40,7% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 3.928,2 tỷ đồng, chiếm 26,3% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.797 tỷ đồng, chiếm 12,1% tổng tài sản.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: