Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Hạ tầng IDICO trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%

Với hơn 24,94 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 24,94 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Trước đó, vào tháng 1/2021, Công ty đã trả cổ tức đợt 1/2020 với tỷ lệ 10%

CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (IDI, mã chứng khoán HTI - sàn HOSE) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2/2020.

Theo đó, doanh nghiệp đưa ra phương án chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán vào ngày 30/7.

Với hơn 24,94 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 24,94 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Trước đó, vào tháng 1/2021, Công ty đã trả cổ tức đợt 1/2020 với tỷ lệ 10%. Theo như kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty sẽ trả cổ tức tổng 20%, như vậy đây cũng có thể là đợt trả cổ tức còn lại năm trước.

Trong quí 1/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu của IDICO đạt gần 97 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên do giá vốn hàng bán và chi phí khác tăng cao hơn dẫn tới lãi ròng giảm 2,7%, đạt 14,4 tỷ đồng. Như vậy, trong quý đầu năm Công ty đã hoàn thành lần lượt 24,1% và 25,7% các kế hoạch năm.

Tính đến ngày 31/3/2021, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 1.619,3 tỷ đồng, giảm 2,4% so với hồi đầu năm. Nợ phải trả còn 1.151,4 tỷ đồng, trong đó hầu như là nợ dài hạn. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn 53,9 tỷ đồng.

Năm nay, Công ty lên kế hoạch kinh doanh với tổng giá trị sản lượng ước tính đạt 513,7 tỷ đồng, tăng 6,3% so với thực hiện năm 2020; doanh thu dự kiến đạt 403,2 tỷ đồng, tăng 6,5%; lợi nhuận sau kiến kỳ vọng đạt 56 tỷ đồng, tăng 92,4%. Cổ tức duy trì tỷ lệ 20%.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: