Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Hà Tĩnh: Đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh

Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh tổ chức đấu giá với 28 lô đất thuộc vùng quy hoạch khu dân cư Nam Nguyễn Du, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Giá khởi điểm từ 2.400.000.000 đồng/lô đến 7.040.256.000 đồng/lô.

Vị trí các thửa đất đấu giá tại khu dân cư Nam Nguyễn Du, phường Thạch Quý.

Vùng quy hoạch khu dân cư Nam Nguyễn Du, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh, với tổng diện tích 6.126,8 m2.

Theo Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2022 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc phê duyệt giá khởi điểm và bước giá để đấu giá đất 28 lô đất tại phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh.

Giá khởi điểm từ 2.400.000.000 đồng/lô đến 7.040.256.000 đồng/lô. Tiền đặt trước từ 450.000.000 đồng/lô đến 1.400.000.000 đồng/lô.

Ngày 02/6/2022 đến 03/6/2022 (trong giờ hành chính) khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh để được hướng dẫn.

Bản đồ quy hoạch các lô đất bán đấu giá.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tại Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh: Trong giờ hành chính và trong ngày làm việc kể từ ngày niêm yết đến 11 giờ 30 phút, ngày 06/6/2022.

Tại UBND phường Thạch Quý: Trong giờ hành chính và trong ngày làm việc kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ 00 phút, ngày 06/6/2022. Địa điểm: Tại Hội trường UBND phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh.

Thời gian, địa điểm niêm phong miệng hòm phiếu trả giá vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 06 tháng 6 năm 2022 tại Hội trường UBND phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh.

Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá, buổi công bố giá đã trả vào hồi 8 giờ, ngày 09 tháng 6 năm 2022 tại Hội trường UBND phường Thạch Quý.

Hoài Thanh/KTĐU

Từ khóa: