Sự kiện hot
6 tháng trước

HAGL đặt kế hoạch lãi 1.120 tỷ đồng trong năm 2022

HAGL lên kế hoạch doanh thu thuần đạt 4.820 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.120 tỷ đồng, lần lượt tăng 116% và gấp 9 so với số liệu ước tính năm 2021. Đây là mức lợi nhuận mục tiêu tương đối cao trong bối cảnh tình hình kinh doanh của HAGL những năm gần đây rất sa sút.

HĐQT Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) vừa thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 với doanh thu thuần ước đạt 2.230 tỷ đồng, giảm 30% so với thực hiện năm trước. Lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ 2.383 tỷ đồng cùng kỳ. 

Năm 2021, công ty đặt kế hoạch kinh doanh với 2.055 tỷ đồng doanh thu thuần và 104 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả dự kiến đạt được, đơn vị lần lượt vượt 8% chỉ tiêu doanh thu và 15% mục tiêu lợi nhuận.  

Về tình hình đầu tư và thực hiện dự án đến cuối năm ngoái, tổng diện tích trồng cây ăn trái khoảng 10.000 ha. Trong đó, diện tích chuối đã trồng là 5.000 ha ( bao gồm 2.500 ha tại Việt Nam, 1.500 ha tại Lào và 1.000 ha tại Campuchia), cùng các loại cây khác như mít, bơ, sầu riêng, xoài…

Với ngành chăn nuôi heo, doanh nghiệp đã xây dựng được 7 cụm chuồng trại chăn nuôi heo với công suất nuôi 400.000 con heo thịt/năm. Mỗi cụm chuồng trại nuôi 2.400 con heo nái với năng suất đẻ của mỗi con heo nái khoảng 25 con heo thịt/năm.

Kết quả kinh doanh khởi sắc đến từ động thái cơ cấu khá quyết liệt và tin gọn, nhất là sau sự kiện bản lề bắt tay với Thaco từ năm 2019 thông qua việc bán đứt công ty nông nghiệp HAGL Agrico để tập trung tái cấu trúc cho tập đoàn mẹ.

Động thái này giúp cho gánh nặng nợ vay giảm đi đáng kể khoảng 10.000 tỷ đồng nợ tại ngân hàng, dư nợ vay giảm phân nửa còn hơn 13.400 tỷ đồng và có kế hoạch giảm tiếp về còn 5.000 tỷ đồng trong năm 2022. Đồng thời các mảng kinh doanh cốt lõi cũng mang lại nhiều tín hiệu tích cực.

Bước sang năm 2022, HAGL lên kế hoạch doanh thu thuần đạt 4.820 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.120 tỷ đồng, lần lượt tăng 116% và gấp 9 so với số liệu ước tính năm 2021. Đây là mức lợi nhuận mục tiêu tương đối cao trong bối cảnh tình hình kinh doanh của HAGL những năm gần đây rất sa sút.

Kết thúc năm 2021, tổng diện tích trồng cây ăn trái của HAGL đạt khoảng 10.000ha. Trong đó, diện tích chuối đã trồng là 5.000ha, bao gồm 2.500ha tại Việt Nam, 1.500ha tại Lào và 1.000ha tại Campuchia cùng các loại cây khác (mít, bơ, sầu riêng, xoài...).

Năm 2022, HAGL dự kiến đầu tư trồng thêm 2.000ha chuối, nâng tổng diện tích chuối lên thành 7.000 ha.

Ở mảng chăn nuôi, HAGL đã xây dựng được 7 cụm chuồng trại chăn nuôi heo với công suất khoảng 400.000 con heo thịt mỗi năm (mỗi cụm chuồng trại nuôi 2.400 con heo nái với năng suất một con heo nái đẻ ra khoảng 25 con heo thịt/năm).

Dự kiến năm nay, HAGL sẽ xây dựng thêm 9 cụm chuồng trại chăn nuôi heo nái và heo thịt, trong đó bao gồm hai cụm chuồng trại tại Lào và hai cụm chuồng trại tại Campuchia, nâng tổng số cụm chuồng trại lên thành 16 cụm với công suất hơn 1 triệu con heo thịt/năm (mỗi cụm chuồng nuôi 2.400 con heo nái và 60.000 con heo thịt).

Doanh nghiệp cũng có kế hoạch tái cơ cấu tài chính nhằm phấn đấu giảm số dư nợ phải trả ngân hàng xuống còn 5.000 tỷ đồng. Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021, tổng nợ vay đến hết tháng 9/2021 của HAGL là gần 8.320 tỷ đồng, trong đó nợ trái phiếu là 6.480 tỷ đồng, còn lại là vay ngân hàng, tổ chức, cá nhân.

Hà Quyên
Theo KTDU

Từ khóa: