Sự kiện hot
9 tháng trước

Hoàng Anh Gia Lai báo lỗ hơn 7 tỷ đồng trong nửa năm đầu 2021

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HOSE:HAG) báo lỗ luỹ kế hơn 7 tỷ đồng, giá cổ phiếu “bất động”.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai vừa công bố BCTC hợp nhất bán niên 2021 đã soát xét với con số lãi sau thuế 8.3 tỷ đồng trong nửa đầu năm. Lỗ lũy kế tính đến 30/06/2021 là 7,372 tỷ đồng.

Như vậy HAG đã chuyển từ lỗ 1,397 tỷ đồng trong cùng kỳ 2020 sang có lãi sau thuế 8.3 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2021. Phần lãi sau thuế cổ đông Công ty mẹ đạt trên 18 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2021 của HAG ghi nhận doanh thu thuần trong 6 tháng đầu năm đạt 810.1 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm trước. HAG cho biết lợi nhuận gộp giảm 74% so với nửa đầu năm 2020 do trong kỳ không còn hợp nhất lợi nhuận của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG) và các công ty con của HNG. Lãi tài chính tăng 186 tỷ đồng do tăng lãi thanh lý khoản đầu tư vào HNG, doanh thu tài chính tăng 36% còn chi phí tài chính giảm 13%.

Trong khi đó, chi phí bán hàng giảm 78% do không còn hợp nhất nhóm các công ty HNG. Chi phí quản lý cũng giảm 90% chủ yếu do quý 2 Ban Tổng Giám đốc quyết định trích lập dự phòng liên quan đến các khoản nợ khó đòi lớn trong quá khứ.

Ngoài ra, khoản lỗ khác tăng 147 tỷ đồng do trong kỳ ghi nhận chi phí chuyển đổi một số vườn cây không hiệu quả sang trồng chuối.

Không còn hợp nhất HNG, tổng tài sản của HAG ghi nhận sụt giảm đáng kể 51% so với hồi đầu năm

So với tại báo cáo hợp nhất quý 2/2021 tự lập trước đó, lãi sau thuế và lãi ròng của HAG sụt giảm lần lượt 55% và 35%.

Nguyên nhân do trong quá trình soát xét, phía kiểm toán Ernst & Young Việt Nam đề nghị điều chỉnh các số liệu: Tăng giá vốn hàng bán do các điều chỉnh liên quan đến phân bổ giá trị hợp lý của tài sản trên khía cạnh hợp nhất; giảm dự phòng các khoản phải thu sau khi thực hiện ra soát khả năng thu hồi.

Không còn hợp nhất HNG, tổng tài sản của HAG ghi nhận sụt giảm đáng kể 51% so với hồi đầu năm, về còn 18,112 tỷ đồng tại 30/06/2021.

Phân nửa giá trị tài sản nằm ở khoản phải thu, chiếm 9,105 tỷ đồng. HAG đang trích dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi số tiền lên đến 2,224 tỷ đồng.

Về tình hình nợ, khoản nợ phải trả của HAG ghi nhận thu hẹp phân nửa sau 6 tháng, còn 12,946 tỷ đồng tại cuối quý 2/2021. Trong đó, khoản vay ngắn hạn chiếm 1,548 tỷ đồng và vay dài hạn chiếm 6,731 tỷ đồng.

Lỗ lũy kế tính đến 30/06/2021 của HAG là 7,372 tỷ đồng. Theo đó, kiểm toán cũng cho biết Tập đoàn cũng đang vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng vay và nhấn mạnh việc tồn tại các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục đối với doanh nghiệp

Bên cạnh đó, cổ phiếu HAG đang không có nhiều biến động, kết thúc phiên giao dịch đầu tuần ngày 30/08, thị giá cổ phiếu HAG đạt 5.050 đồng/đơn vị, không có dấu hiệu biến động so với phiên trước (27/08).

Trước đó, ngày 25/08, căn cứ tình hình lỗ lũy kế và nguồn thặng dư vốn cổ phần được thể hiện trên BCTC tổng hợp năm 2020 đã kiểm toán, HAG thông báo việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua một số vấn đề. Đáng chú ý, HĐQT ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến về phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế. 

My Oanh

Theo KTĐU

Từ khóa: