Sự kiện hot
9 tháng trước

Hải Phát Invest ghi nhận lợi nhuận giảm 42%

Lũy kế năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 1.330 tỷ đồng và lãi sau thuế 294 tỷ đồng, lần lượt giảm 61% và 35% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) đạt 281 tỷ đồng, giảm 37%.

Hải Phát Invest ghi nhận lợi nhuận giảm 42% - Ảnh 1

CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, Mã: HPX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần trong quý giảm mạnh 77% so với cùng kỳ, xuống 412 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu của HPX, doanh thu kinh doanh bất động sản chỉ đạt hơn 162 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước doanh nghiệp ghi nhận 1.461 tỷ đồng.

Giá vốn bán hàng trong quý của HPX giảm đáng kể từ 1.477 tỷ đồng xuống còn 294 tỷ đồng; lợi nhuận gộp doanh nghiệp đạt 118 tỷ đồng, giảm 63% so với quý IV/2019.

Doanh thu từ hoạt động tài chính trong quý giảm 29% so với quý cùng kỳ, đạt 261 tỷ đồng. Trong đó, chiếm phần lớn là lãi bán các khoản đầu tư (256 tỷ đồng), còn lại là lãi tiền gửi/cho vay.

Chi phí tài chính (84 tỷ đồng) và chi phí quản lý doanh nghiệp (49 tỷ đồng) của HPX không có nhiều biến động, trong khi chi phí bán hàng giảm mạnh 90% xuống còn 8 tỷ đồng.

HPX báo lãi sau thuế 187 tỷ đồng trong quý IV, giảm 42% so với cùng kỳ. Theo giải trình của doanh nghiệp, việc sụt giảm lợi nhuận là do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Lũy kế năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 1.330 tỷ đồng và lãi sau thuế 294 tỷ đồng, lần lượt giảm 61% và 35% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) đạt 281 tỷ đồng, giảm 37%.

Tính đến thời điểm ngày 31/12, tổng tài sản của doanh nghiệp ghi nhận 7.351 tỷ đồng, tăng nhẹ 7% so với thời điểm đầu năm. Tài sản ngắn hạn vẫn chiếm phần lớn cơ cấu tài sản của doanh nghiệp, ghi nhận 5.250 tỷ đồng, trong đó các khoản phải thu ngắn hạn (2.002 tỷ đồng) và hàng tồn kho (2.287 tỷ đồng).

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: