Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Hậu Giang hoàn thành 70% tiến độ GPMB cao tốc Bắc – Nam

Tỉnh Hậu Giang đã hoàn thành trên 70% khối lượng, đáp ứng được yêu cầu Nghị quyết 18 đề ra (đến 20/11 bàn giao ít nhất 70% mặt bằng để triển khai cao tốc Cần Thơ – Cà Mau).

Khẩn trương di dời đường điện cao thế để làm cao tốc Bắc Nam - Nhịp sống  kinh tế Việt Nam & Thế giới

Theo đó, Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Hậu Giang bị ảnh hưởng 16 xã, thị trấn thuộc 4 huyện, gồm huyện Châu Thành, huyện Phụng Hiệp, huyện Vị Thủy và huyện Long Mỹ; có chiều dài khoảng 63,6/110,93 km, bằng 57% chiều dài của dự án; có 2.067 hộ dân bị ảnh hưởng và 10 tổ chức quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật với tổng diện tích đất thu hồi là 361,53 ha, gồm 2 dự án thành phần....

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang cho biết, UBND các huyện đã phê duyệt xong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 1.761/2.067 hộ, bằng 85,2% số hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn Cần Thơ - Cà Mau; kinh phí bồi thường 906,36 tỷ đồng; có 239 hộ được phê duyệt tái định cư với 296 nền. Có 2.067 hộ dân bị ảnh hưởng và 10 tổ chức quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật với tổng diện tích đất thu hồi là 361,53 ha.

Đến ngày 23/11, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã tiến hành chi trả cho 1.512 hộ với số tiền là 801,18 tỷ đồng và đã bàn giao 296 ha, tương đương 81,9% tổng diện tích đất phải thu hồi của dự án; trong đó, dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang là 82,5%; Dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau là 81%, đảm bảo mặt bằng khởi công, hoàn thành sớm hơn thời gian quy định theo Nghị quyết 18 và chỉ đạo của Chính phủ.

Bên cạnh đó, tỉnh Hậu Giang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện những tồn đọng còn lại của tỉnh đối với đường cao tốc qua địa bàn; phối hợp của Ban quản lý dự án Mỹ Thuận kịp thời hỗ trợ giải quyết các vướng mắc phát sinh. Các huyện có dự án đi qua tiếp tục nỗ lực trong triển khai, phối hợp hoàn thành các thủ tục và triển khai đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư, thủ tục bồi thường hỗ trợ cho 4 khu tái định cư phục vụ cao tốc.

UBND 4 huyện Châu Thành, Phụng Hiệp, Vị Thủy và Long Mỹ, chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan và có kế hoạch chi tiết triển khai 4 khu tái định cư trên địa bàn.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: