Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Haxaco chốt quyền chia cổ tức cổ phiếu 30%

Với 36,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, khối lượng phát hành tương đương hơn 11 triệu cổ phiếu. Sau phát hành, công ty sẽ tăng vốn lên gần 478 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng vào 28/5, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền 27/5.

Haxaco chốt quyền chia cổ tức cổ phiếu 30% - Ảnh 1

HĐQT Haxaco (HoSE: HAX) vừa thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp đưa ra phương án trả cổ tức với tỷ lệ 30% bằng cổ phiếu(cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới.).

Với 36,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, khối lượng phát hành tương đương hơn 11 triệu cổ phiếu. Sau phát hành, công ty sẽ tăng vốn lên gần 478 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng vào 28/5, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền 27/5.

Trong quí 1/2021, Haxaco ghi nhận doanh thu thuần tăng 56% so với cùng kỳ năm trước lên 1.436 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp trong kỳ tăng 129% lên 129 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí tài chính chủ yếu là chi phí lãi vay giảm gần 100% do dư nợ vay ở các ngân hàng được kiểm soát ở mức thấp trong quý I. Chi phí bán hàng tăng 20% trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 14%.

Trừ đi các chi phí, kết quả doanh nghiệp báo lãi sau thuế, gấp 18,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng 55 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 3 tỷ đồng. Lãi trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.509 đồng/cp.

Theo doanh nghiệp, với việc lên kế hoạch kinh doanh bài bản và đẩy mạnh lượng xe bán ra thị trường vượt chỉ tiêu của Mercedes - Benz Việt Nam.

Yếu tố về giá bán cho từng xe cũng được cải thiện hiệu quả hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm 2020. Dư nợ vay ở các ngân hàng được kiểm soát ở mức thấp giúp giảm mạnh chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ.

Tính đến thời điểm cuối kỳ, tổng tài sản của doanh nghiệp ghi nhận chủ yếu là tài sản ngắn hạn, chiếm 77%. Tiền và các khoản tương đương tiền 161 tỷ đồng; hàng tồn kho 495 tỷ đồng giảm 12% so với con số đầu năm.

Nợ phải trả của doanh nghiệp giảm xuống 664 tỷ đồng so với 697 tỷ đồng đầu năm. Trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 465 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối quý I 594 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu 367 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 221 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: