Sự kiện hot
10 tháng trước

HBC chi trả cổ tức 2019 với tỷ lệ 3%

Với gần 231 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự chi 69,2 tỷ để trả cổ tức. Ngày thanh toán 23/12.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) thông báo ngày 15/12 đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt tỷ lệ 3%, 1 cổ phiếu được nhận 300 đồng. Với gần 231 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự chi 69,2 tỷ để trả cổ tức. Ngày thanh toán 23/12.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính quí III/2020 của doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 2.634 tỉ đồng, giảm 43% so với cùng kì kéo lãi gộp công ty đi xuống 45% còn 149 tỉ đồng. Doanh thu tài chính đạt 18 tỉ đồng, giảm 55% so với cùng kì năm ngoái.

Chi phí tài chính tăng nhẹ 8%, các khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lí đều giảm mạnh. Kết quả, hoạt động kinh doanh trong quí III của Hòa Bình báo lỗ thuần 14,4 tỉ đồng trong khi cùng kì lãi 81 tỉ đồng.

Ghi nhận thu nhập khác 78 tỉ đồng kéo lãi sau thuế của Hòa Bình lên 53 tỉ đồng, chỉ còn giảm 23% so với cùng kì. Theo thuyết minh BCTC, khoản thu nhập khác chủ yếu đến từ lãi mua rẻ gần 75 tỉ đồng.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 65,4 tỉ đồng, giảm 72% so với cùng kì. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 4 quí gần nhất là 1.184 đồng.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản công ty đạt 15.304 tỉ đồng, giảm hơn 1.400 tỉ đồng từ đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ giảm khoản phải thu ngắn hạn từ 11.788 tỉ đồng về 10.265 tỉ đồng do phải thu của khách hàng giảm 25% trong 9 tháng còn 5.367 tỉ đồng nhưng không có thuyết minh cụ thể. 

Hàng tồn kho công ty tăng mạnh 20% lên 2.594 tỉ đồng, phần lớn là phí sản suất kinh doanh dở dang (2.111 tỉ đồng), nguyên vật liệu xây dựng (237 tỉ đồng) và hàng hóa bất động sản (225 tỉ đồng).

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: