Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình"

10 tháng trước

HBC chi trả cổ tức 2019 với tỷ lệ 3%

Với gần 231 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự chi 69,2 tỷ để trả cổ tức. Ngày thanh toán 23/12.

10 tháng trước

HBC chi trả cổ tức 2019 với tỷ lệ 3%

Với gần 231 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự chi 69,2 tỷ để trả cổ tức. Ngày thanh toán 23/12.