Sự kiện hot
3 năm trước

HDBank đặt mục tiêu lãi trước thuế 5.661 tỉ đồng, phát hành tối đa 1 tỉ USD trái phiếu quốc tế trong năm 2020

Năm 2020, HDBank dự kiến lãi trước thuế đạt hơn 5.600 tỉ đồng, tăng 13% so với năm trước. Ngân hàng cũng muốn phát hành tối đa 1 tỉ USD trái phiếu không chuyển đổi ra thị trường quốc tế.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với mục tiêu tổng tài sản đạt 305.372 tỉ đồng, tăng 33%. Tổng huy động đạt 275.246 tỉ đồng, tăng 35%.

Dư nợ tín dụng đạt 177 970 tỉ đồng, tăng 16%. Lợi nhuận trước thuế 5.661 tỉ đồng, tăng 13% và tỉ lệ nợ xấu dưới 2%.

Ngân hàng cũng dự kiến phát hành tối đa 1 tỉ USD trái phiếu không chuyển đổi theo một hoặc nhiều lần và ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định giá trị giá trị phát hành của từng đợt.

Đây là loại trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế không có chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm và không kèm theo chứng quyền. Kì hạn trái phiếu tối thiểu 3 năm và tối đa 10 năm kể từ ngày phát hành.

Ngoài ra, cổ đông sẽ xem xét tờ trình phát hành tối đa 500 triệu USD hoặc 10.000 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi (có thể chuyển thành cổ phiếu phổ thông, trái phiếu không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền).

Trái phiếu được phát hành trên thị trường quốc tế hoặc Việt Nam, giao cho HĐQT quyết định. Thời gian thực hiện trong năm 2020 và/hoặc năm 2021.

Thu Hoài

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Từ khóa: