Sự kiện hot
2 năm trước

Hòa Bình: Huyện Lương Sơn đột phá sau nhiều năm xây dựng Nông thôn mới

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân, diện mạo nông thôn của huyện Lương Sơn đã có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt.

Diện mạo Nông thôn mới ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đang ngày càng đổi thay - Ảnh: Sơn Thủy

Diện mạo Nông thôn mới ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đang ngày càng đổi thay - Ảnh: Sơn Thủy

Trụ sở các cơ quan các cấp huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình - Ảnh: Sơn Thủy

Trụ sở các cơ quan các cấp huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình - Ảnh: Sơn Thủy

Huyện Lương Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019 trên cơ sở kết quả có 100% số xã đạt chuẩn NTM và huyện đã đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM theo quy định tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Vững vàng xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Bước vào xây dựng Nông thôn mới UBND huyện Lương Sơn luôn chỉ đạo sát sao việc thực hiện trên địa bàn huyện và thường xuyên giám sát, kiểm tra công tác xây dựng Nông thôn mới tại các xã, khu dân cư, tập trung vào các giải pháp để đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Theo đó, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2021, Ban Chỉ đạo huyện Lương Sơn đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các ngành, đoàn thể của huyện tổ chức tuyên truyền, phản ánh kịp thời các thông tin về công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện, tiếp tục triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” và phát động phong trào thi đua “Huyện Lương Sơn chung sức xây dựng Nông thôn mới”.

Năm 2021, Huyện ủy Lương Sơn đã quan tâm chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các cấp chính quyền và tổ chức đoàn thể thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tổ chức tuyên truyền xây dựng NTM gắn với thi đua chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 76 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9…Các cấp chính quyền Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện tuyên truyền thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động.

Bên cạnh đó, huyện Lương Sơn thực hiện các phong trào thi đua trong xây dựng NTM. Tiếp tục triển khai phong trào “Nhà sạch – Vườn đẹp – Môi trường trong lành – Ngõ xóm văn minh” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM đô thị văn minh”. UBND huyện chỉ đạo triển khai phát động các phong trào thi đua gắn với xây dựng NTM và chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid- 19; các xã triển khai thực hiện đã đem lại hiệu quả thiết thực, vừa đảm bảo phát triển kinh tế vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19.

Trong đó, kết quả triển khai thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao theo Quyết định 1134/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh Hòa Bình, UBND huyện Lương Sơn, Ban Chỉ đạo huyện đã chỉ đạo, triển khai đến 100% xã đã đạt chuẩn NTM tiếp tục triển khai xây dựng kế hoạch, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Năm 2021, huyện Lương Sơn tổ chức thẩm định, đánh giá đề nghị xét công nhận 02 xã Cư Yên và Nhuận Trạch đạt chuẩn xã NTM nâng cao, nâng số xã đạt chuẩn NTM nâng cao trên địa bàn huyện lên thành 04 xã.

Đặc biệt, qua kết quả rà soát, đánh giá đến tháng 11/2021 trên địa bàn huyện Lương Sơn có 02 xã tiếp tục duy trì 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao là xã Lâm Sơn, Thanh Cao; 03 xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao gồm xã Hòa Sơn, Nhuận Trạch, Cư Yên; có 05 xã đạt 16/19 tiêu chí như xã Cao Sơn, Tân Vinh, Liên Sơn, Thanh Sơn, Cao Dương.

Trong năm 2021, huyện Lương Sơn đăng ký 03 sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm thực phẩm tham gia thực hiện chuẩn hóa sản phẩm OCOP, gồm các sản phẩm như cao xạ đen, cao cà gai leo (Hợp tác xã Tuyết Nhi), chè Mỹ Tân (Hợp tác xã Mỹ Tân), xã Cao Dương. Thực hiện hết năm 2021, huyện có thêm 02 sản phẩm OCOP, nâng tổng số sản phẩm OCOP của huyện lên 10 sản phẩm, đó là chuối Viba, Mật ong Lâm Sơn, Thịt dê núi Lương Sơn, Trứng vịt Hùng Tiến, Ổi Lê Mỹ Tân, Bưởi Mỹ Tân, thịt gà Thuận Phát, bưởi diễn Tân Thành, Cao xạ đen Tuyết Nhi, Cao cà gai leo Tuyết Nhi.

Đẩy mạnh kế hoạch xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn cho biết: “Năm 2021, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM cơ bản đạt chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết HĐND huyện đề ra. Các nội dung Chương trình được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả; công tác tuyên truyền đã được các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện; việc huy động các nguồn lực, lồng ghép các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng; các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp đam lại hiệu quả kinh tế cao đã góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn từng bước được nhân rộng, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, cảnh quan môi trường đã được quan tâm đầu tư phát triển; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững”.

Ông Nguyễn Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn trao đổi với phóng viên về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM của huyện Lương Sơn - Ảnh: Sơn Thủy

Ông Nguyễn Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn trao đổi với phóng viên về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM của huyện Lương Sơn - Ảnh: Sơn Thủy

“Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trong năm 2022 trên địa bàn huyện Lương Sơn. Tiếp tục triển có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hóa đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; thực hiện NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu” – ông Đức chia sẻ thêm.

Mục tiêu trong năm 2022, huyện Lương Sơn tiếp tục đề ra duy trì nâng cao chất lượng 10/10 xã NTM, 04 xã NTM nâng cao, nâng cao chất lượng tiêu chí huyện NTM; phấn đấu có 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; phấn đấu xây dựng 01 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Phấn đấu có từ 03 đến 05 Khu dân cư đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu, có từ 05 đến 10 vườn kiểu mẫu. Tổ chức hoàn thiện chuẩn hóa 03 sản phẩm OCOP năm 2022. Đẩy mạnh xây dựng cải tạo cảnh quan, môi trường, xây dựng các tuyến đường hoa, tuyến đường kiểu mẫu được trồng hoa, cây xanh, tạo cảnh quan hai bên lề đường…

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và các phong trào “Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”; cảnh quan môi trường, tuyến đường xanh, sạch, đẹp; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắp với phong trào xây dựng NTM”; đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các đối tượng vi phạm pháp luật làm mất trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn.

Tập trung chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, huyện NTM; trên cơ sở phân công trách nhiệm của các phòng, ban, ngành phụ trách tiêu chí xã NTM, huyện NTM; Ban Chỉ đạo huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và định kỳ giao ban, phản ánh với các xã, các ngành của huyện để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện.

Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng với xây dựng NTM, trong đó ưu tiên phát triển các thế mạnh của vùng về cây ăn quả, rau, cây dược liệu, chăn nuôi gia súc, gia cầm, lâm nghiệp… Phát huy và khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, điều kiện tự nhiên để phát triển kinh tế nông nghiệp, nông sản tập trung gắn với cấp xã vùng trồng, mã vạch sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc; thúc đẩy triển khai Chương tình OCOP nhằm phát triển các sản phẩm đặc sản của địa phương, phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng NTM./.

Sơn Thủy - KTĐU

Từ khóa: