Sự kiện hot
Tag
4 kết quả

Tin tức về "Huyện Lương Sơn"

11 tháng trước

Hòa Bình: Huyện Lương Sơn đột phá sau nhiều năm xây dựng Nông thôn mới

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân, diện mạo nông thôn của huyện Lương Sơn đã có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt.

11 tháng trước

Hòa Bình: Huyện Lương Sơn đột phá sau nhiều năm xây dựng Nông thôn mới

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân, diện mạo nông thôn của huyện Lương Sơn đã có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt.

8 tháng trước

Xã Nhuận Trạch (Lương Sơn, Hòa Bình): Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2022

Trước diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19 cùng các vấn đề kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, xã địa phương nên tình hình cơ bản được kiểm soát ổn định và đang trên đà phát triển mạnh mẽ.

8 tháng trước

Xã Nhuận Trạch (Lương Sơn, Hòa Bình): Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2022

Trước diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19 cùng các vấn đề kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, xã địa phương nên tình hình cơ bản được kiểm soát ổn định và đang trên đà phát triển mạnh mẽ.