Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Hóa chất (CSV) trả cổ tức đợt cuối tỷ lệ 10% bằng tiền mặt

Với 44,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 44,2 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Trước đó, vào tháng 11/2020 Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 tỷ lệ 20%. Như vậy tổng mức cổ tức CSV trả cho cổ đông năm 2020 là 20%.

CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam (mã chứng khoán CSV - sàn HOSE) sẽ chốt danh sách trả cổ tức còn lại năm 2020.  Ngày 16/7 là ngày cuối cùng đăng ký.

CSV sẽ trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% (tương đương 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán vào ngày 13/8.

Với 44,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 44,2 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Trước đó, vào tháng 11/2020 Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 tỷ lệ 20%. Như vậy tổng mức cổ tức CSV trả cho cổ đông năm 2020 là 20%.

Kết thúc quý I/2021, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp đạt 295,34 tỷ đồng, giảm 10,12%; lợi nhuận sau thuế đạt 36,9 tỷ đồng, giảm 10.7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm nay, Công ty lên kế hoạch kinh doanh với giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.472 tỷ đồng; doanh thu thuần đạt 1.436 tỷ đồng, tăng 7,24% so với thực hiện năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 220 tỷ đồng, giảm 2,65%. Cổ tức chi trả dự kiến 10%.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: