Sự kiện hot
3 tháng trước

Hội thảo khoa học “Quản trị truyền thông chính sách thúc đẩy khoa học và công nghệ trong khởi nghiệp học sinh – sinh viên”

Viện Quản trị Chính sách và Chiến lược phát triển phối hợp với Sở Khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đồng chủ trị Hội thảo khoa học: “Quản trị truyền thông chính sách thúc đẩy khoa học và công nghệ trong khởi nghiệp học sinh - sinh viên".

Picture 1

Hội thảo chào mừng và lan tòa Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ V tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trung Ương Đoàn và UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức.

Hội thảo là một trong những hoạt động thúc đẩy hợp tác của Viện Quản trị Chính sách và UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế

- Đẩy mạnh hợp tác, mở rộng liên kết, kết nối trong nước và quốc tế; hợp tác, phối hợp nâng cao các yếu tố khoa học công nghệ, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ mới, phù hợp vào hoạt động dạy và học để thúc đẩy tinh thần học sinh, sinh viên trong khởi nghiệp và đồi mới sáng tạo.

Giải pháp truyền thông chính sách về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNDMST) và năng các ứng dụng khoa học và công nghệ trong môi trường giáo dục và đào tạo.

- Phát triển mạng lưới hệ sinh thái KNĐMST mở, tăng cường liên kết các doanh nghiệp. tổ chức, quỹ đầu tư và cá nhân đến đầu tư tại địa bản tỉnh Thừa Thiên Huế, tạo sự năng động. hiệu quả và phát triển về mọi mặt với sự tham gia, kết nối thường xuyên của các thành tố trong hệ sinh thái KNDMST mở ở lĩnh vực Khoa học và Công nghệ.

Kinh mời Quý đại biểu tham gia hội thảo và có những đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khai thác phát huy thế mạnh vùng, phát triển kinh tế địa phương. Sự có mặt của Quỷ đại biểu nhằm tăng cường khả năng kết nối, hỗ trợ kiến thức, chia sẻ ý kiến nhằm thúc đẩy vai trò thúc đẩy truyền thông chính sách khoa học và công nghệ trong khởi nghiệp học sinh - sinh viên, thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo, khai thác phát huy thế mạnh vùng, phát triển kinh tế địa phương.

Thời gian: 13h30-17h30, ngày 24 tháng 3 năm 2023. Địa điểm: Trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ tinh Thừa Thiên Huế.

PV/KTDU

Từ khóa: