Sự kiện hot
Tag
22 kết quả

Tin tức về "Đổi mới sáng tạo"

3 năm trước

Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo cấp vùng tại Nghệ An

Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Văn phòng Đề án 844 - Bộ KHCN, Cục Phát triển DN - Bộ KHĐT tư tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp ĐMST tại 09 tỉnh thành, trong đó Nghệ An là địa phương được chọn.

3 năm trước

Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo cấp vùng tại Nghệ An

Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Văn phòng Đề án 844 - Bộ KHCN, Cục Phát triển DN - Bộ KHĐT tư tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp ĐMST tại 09 tỉnh thành, trong đó Nghệ An là địa phương được chọn.

2 năm trước

Xây dựng, đổi mới các phương thức tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại

Hoạt động xúc tiến thương mại, nòng cốt là Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại đã đạt được các kết quả tích cực và ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với công tác xúc tiến thương mại của cả nước; thực hiện tốt việc hỗ trợ, thúc đẩy phát triển thị trường xuất khẩu, bao gồm cả các thị trường truyền thống, các thị trường có tiềm năng và các thị trường đã ký hiệp định FTA.

2 năm trước

Xây dựng, đổi mới các phương thức tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại

Hoạt động xúc tiến thương mại, nòng cốt là Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại đã đạt được các kết quả tích cực và ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với công tác xúc tiến thương mại của cả nước; thực hiện tốt việc hỗ trợ, thúc đẩy phát triển thị trường xuất khẩu, bao gồm cả các thị trường truyền thống, các thị trường có tiềm năng và các thị trường đã ký hiệp định FTA.

khoảng 1 năm trước

Đổi mới sáng tạo trong quản lý chất lượng sản xuất - hành trang tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân. Các doanh nghiệp quân đội ngày càng khẳng được vị trí tiên phong và trở thành đầu tàu kinh tế quan trọng của đất nước trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, xây dựng, điện tử, viễn thông, hàng không vũ trụ, thương mại, tài chính, dầu khí, vận tải…

khoảng 1 năm trước

Đổi mới sáng tạo trong quản lý chất lượng sản xuất - hành trang tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân. Các doanh nghiệp quân đội ngày càng khẳng được vị trí tiên phong và trở thành đầu tàu kinh tế quan trọng của đất nước trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, xây dựng, điện tử, viễn thông, hàng không vũ trụ, thương mại, tài chính, dầu khí, vận tải…

khoảng 1 năm trước

Đổi mới sáng tạo trong quản lý chất lượng sản xuất - hành trang tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân. Các doanh nghiệp quân đội ngày càng khẳng được vị trí tiên phong và trở thành đầu tàu kinh tế quan trọng của đất nước trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, xây dựng, điện tử, viễn thông, hàng không vũ trụ, thương mại, tài chính, dầu khí, vận tải…

khoảng 1 năm trước

Vốn đầu tư vào các Starup ở Việt Nam đạt kỷ lục mới

Việt Nam là quốc gia được các tổ chức quốc tế đánh giá nằm trong top 3 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo năng động nhất Đông Nam Á.

khoảng 1 năm trước

Vốn đầu tư vào các Starup ở Việt Nam đạt kỷ lục mới

Việt Nam là quốc gia được các tổ chức quốc tế đánh giá nằm trong top 3 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo năng động nhất Đông Nam Á.

khoảng 1 năm trước

Hội thảo khoa học “Quản trị truyền thông chính sách thúc đẩy khoa học và công nghệ trong khởi nghiệp học sinh – sinh viên”

Viện Quản trị Chính sách và Chiến lược phát triển phối hợp với Sở Khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đồng chủ trị Hội thảo khoa học: “Quản trị truyền thông chính sách thúc đẩy khoa học và công nghệ trong khởi nghiệp học sinh - sinh viên".

khoảng 1 năm trước

Hội thảo khoa học “Quản trị truyền thông chính sách thúc đẩy khoa học và công nghệ trong khởi nghiệp học sinh – sinh viên”

Viện Quản trị Chính sách và Chiến lược phát triển phối hợp với Sở Khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đồng chủ trị Hội thảo khoa học: “Quản trị truyền thông chính sách thúc đẩy khoa học và công nghệ trong khởi nghiệp học sinh - sinh viên".

5 tháng trước

“Cha đẻ” chỉ số GII cùng VinUni xây dựng chỉ số đổi mới sáng tạo ngành

GS Soumitra Dutta, người sáng lập bộ chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu GII đang cùng các nhà khoa học ở trường ĐH VinUni xây dựng chỉ số đổi mới sáng tạo ngành ở Việt Nam. Trước đó, GS Dutta cùng Trường ĐH VinUni đã thực hiện nghiên cứu đổi mới sáng tạo ngành được nhiều bộ, ngành và doanh nghiệp hoan nghênh.

5 tháng trước

“Cha đẻ” chỉ số GII cùng VinUni xây dựng chỉ số đổi mới sáng tạo ngành

GS Soumitra Dutta, người sáng lập bộ chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu GII đang cùng các nhà khoa học ở trường ĐH VinUni xây dựng chỉ số đổi mới sáng tạo ngành ở Việt Nam. Trước đó, GS Dutta cùng Trường ĐH VinUni đã thực hiện nghiên cứu đổi mới sáng tạo ngành được nhiều bộ, ngành và doanh nghiệp hoan nghênh.

11 tháng trước

Thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo phát triển, đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam

Theo báo cáo của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), Đổi mới sáng tạo (ĐMST) mang đến những tác động tích cực trong nền kinh tế quốc dân, đóng góp tới 95% đối với mức độ cạnh tranh của nền kinh tế.

11 tháng trước

Thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo phát triển, đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam

Theo báo cáo của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), Đổi mới sáng tạo (ĐMST) mang đến những tác động tích cực trong nền kinh tế quốc dân, đóng góp tới 95% đối với mức độ cạnh tranh của nền kinh tế.

9 tháng trước

Đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững đem lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp

Đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững là hai yếu tố quan trọng đem lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp về lâu dài, đồng thời giúp doanh nghiệp tạo ra giá trị cho nhà đầu tư và cộng đồng. Đổi mới sáng tạo còn hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu về phát triển bền vững.

9 tháng trước

Đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững đem lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp

Đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững là hai yếu tố quan trọng đem lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp về lâu dài, đồng thời giúp doanh nghiệp tạo ra giá trị cho nhà đầu tư và cộng đồng. Đổi mới sáng tạo còn hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu về phát triển bền vững.

2 năm trước

Tập đoàn GFS thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo

Trong suốt hành trình gần 25 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn GFS luôn nhận thức rằng, Khoa học và Công nghệ (KHCN) là chìa khóa mở ra chân trời mới để doanh nghiệp phát triển sản xuất và kinh doanh, KHCN là động lực để phát triển phát triển toàn diện xã hội nói chung và doanh nghiệp nói riêng trong thời kỳ công nghiệp 4.0. Đồng thời. Đầu tư phát triển KHCN là đầu tư cho tương lại của chính doanh nghiệp.

2 năm trước

Tập đoàn GFS thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo

Trong suốt hành trình gần 25 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn GFS luôn nhận thức rằng, Khoa học và Công nghệ (KHCN) là chìa khóa mở ra chân trời mới để doanh nghiệp phát triển sản xuất và kinh doanh, KHCN là động lực để phát triển phát triển toàn diện xã hội nói chung và doanh nghiệp nói riêng trong thời kỳ công nghiệp 4.0. Đồng thời. Đầu tư phát triển KHCN là đầu tư cho tương lại của chính doanh nghiệp.

2 năm trước

Tập đoàn GFS phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

Ngày 16/12/2021, trong khuôn khổ hội thảo khoa học “Sáng tạo Khoa học Công nghệ thúc đẩy phát triển Kinh tế – Xã hội Việt Nam” do Quỹ Vifotec – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Ban Tuyên giáo trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, Tập đoàn GFS đã trình bày một số bài tham luận về việc đầu tư nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

2 năm trước

Tập đoàn GFS phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

Ngày 16/12/2021, trong khuôn khổ hội thảo khoa học “Sáng tạo Khoa học Công nghệ thúc đẩy phát triển Kinh tế – Xã hội Việt Nam” do Quỹ Vifotec – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Ban Tuyên giáo trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, Tập đoàn GFS đã trình bày một số bài tham luận về việc đầu tư nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

5 tháng trước

Trường Đại học VinUni hợp tác nghiên cứu thúc đẩy Đổi mới sáng tạo

Trường Đại học VinUni vừa ký kết thoả thuận hợp tác về thúc đẩy Đổi mới sáng tạo ngành với Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng thời, chính thức hợp tác toàn diện cùng Trường Kinh doanh Saïd - Đại học Oxford. Đây chính là mục tiêu của VinUni, bên cạnh sứ mệnh đào tạo nhân tài, còn hướng tới tạo ra các tác động trong xã hội bằng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, kết nối các nguồn lực nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội và hướng tới bền vững quốc gia.