Sự kiện hot
11 tháng trước

HT1 chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 12%

Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức là ngày 9/12, thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 28/12/2021.

HĐQT CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (HT1 - sàn HOSE) vừa thống nhất, ngày 10/12 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020.

Cổ tức được trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.200 đồng. Như vậy, với hơn 381,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Xi măng Hà Tiên 1 sẽ phải chi khoảng 457,8 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức là ngày 9/12, thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 28/12/2021.

Cũng theo thông tin từ HT1, HĐQT Công ty vừa thông qua phương án bán toàn bộ 48.000 cổ phiếu quỹ, với mục đích cơ cấu lại nguồn vốn, bổ sung vốn lưu động để đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong quý 3/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu sụt giảm mạnh và báo lỗ gần 20 tỷ đồng.

Cụ thể riêng quý 3/2021, doanh thu thuần đạt 1.039 tỷ đồng giảm 48% so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn HT1 lãi gộp hơn 46 tỷ đồng giảm mạnh so với con số 334 tỷ đồng của quý 3/2020.

Trong kỳ doanh thu tài chính tăng mạnh từ nửa tỷ đồng lên 5,7 tỷ đồng. Chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí QLDN đều giảm đáng kể. 

Tuy nhiên do lãi gộp thấp cộng với khoản lỗ khác 7,6 tỷ đồng nên kết quả LNST âm gần 20 tỷ đồng, trong khi quý 3/2020 LNST của HT1 đạt 148 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần đạt 5.040 tỷ đồng giảm 12% so với cùng kỳ, nhờ lãi tăng trưởng trong nửa đầu năm nên LNST 9 tháng đạt gần 317 tỷ đồng giảm 31% so với 9 tháng đầu năm 2020. EPS 9 tháng đạt 830 đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: