Sự kiện hot
2 năm trước

Hương Khê (Hà Tĩnh): Đấu giá 13 lô đất, khởi điểm từ 44,736 triệu đồng/lô

13 lô đất thuộc Khu quy hoạch dân cư xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh sẽ có buổi công bố giá vào 20/01/2022 tới đây, mức giá khởi điểm từ 44,736 triệu đồng/lô.

Đơn vị có tài sản đấu giá là UBND huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Đơn vị tổ chức đấu giá là Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh có địa chỉ tại số 857 đường Trần Phú, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Tài sản đấu giá là quyền sử dụng 13 lô đất thuộc Khu quy hoạch dân cư xã Hòa Hải, huyện Hương Khê có diện tích từ 279,60 m2 đến 450 m2. Giá khởi điểm từ 44,736 triệu đồng đến 103,5 triệu đồng/lô. Tiền đặt trước từ 8 triệu đồng đến 20 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Bước giá được áp dụng là từ 3 triệu đến 6 triệu đồng. Tiền mua hồ sơ là 100 nghìn đồng/01 bộ hồ sơ.

Danh sách các lô đất sắp được đấu giá.

Khách hàng có thể xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính từ ngày thông báo đến 17 giờ ngày 17/01/2022 tại Khu Quy hoạch dân cư xã Hòa Hải, huyện Hương Khê.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ từ ngày thông báo đến 17 giờ ngày 17/01/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.

Hồ sơ đấu giá được gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh trước 17 giờ ngày 17/01/2022

Người tham gia đấu giá trực tiếp mua hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh hoặc tại Ủy ban nhân dân xã Hòa Hải, huyện Hương Khê.

Khách hàng phải nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh theo số tài khoản 0201000665999 tại Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Hà Tĩnh.

Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp qua đường bưu chính (bưu điện) theo phương thức trả giá lên.

Buổi công bố giá sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 20/01/2022 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Tạ Thành

Theo KTĐU

Từ khóa: