Sự kiện hot
2 năm trước

KDH: Lãi ròng quí IV giảm nhẹ 5,5% so với cùng kỳ

Lũy kế cả năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.532 tỷ đồng và 1.154 tỷ đồng, lần lượt tăng 61% và 26% so với năm trước đó.

KDH: Lãi ròng quí IV giảm nhẹ 5,5% so với cùng kỳ - Ảnh 1

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã: KDH) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần ghi nhận 1.291 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu của Khang Điền, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản chiếm đến 99% (hơn 1.277 tỷ đồng). Doanh thu còn lại đến từ cung cấp dịch vụ, cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng và cho thuê hoạt động.

Doanh thu từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp trong quý ghi nhận gần 10 tỷ đồng, không chênh lệch nhiều so với cùng kỳ, chủ yếu là lãi tiền gửi.

Giá vốn bán hàng của Khang Điền tăng 14% lên mức 668 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng mạnh từ 36 tỷ đồng lên 136 tỷ đồng, chiếm phần lớn là chi phí hoa hồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 47 tỷ đồng, tăng hơn 27%. Kết quả, Khang Điền báo lãi sau thuế trong quý IV hơn 383 tỷ đồng, giảm nhẹ 5,5% so với quý IV/2019.

Lũy kế cả năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.532 tỷ đồng và 1.154 tỷ đồng, lần lượt tăng 61% và 26% so với năm trước đó.

Tính đến thời điểm ngày 31/12, tổng tài sản của Khang Điền là 13.888 tỷ đồng, tăng 5% so với thời điểm đầu năm. Chiếm chủ yếu trong cơ cấu tài sản của doanh nghiệp là hàng tồn kho (7.338 tỷ đồng) và các khoản phải thu ngắn hạn (3.483 tỷ đồng). Phần lớn hàng tồn kho trong kỳ là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án Khu dân cư Tân Tạo (2.795 tỷ đồng); Lovera Vista (940 tỷ đồng).

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: